JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elsäkerhetsverket får mer pengar till EMC-verksamheten

Regeringen har beslutat att höjda den så kallade elsäkerhetsavgiften för 2022. Pengarna ska användas för att minska störningar mellan elektriska produkter, i praktiken handlar det om Elsäkerhetsverkets arbete med EMC-frågor.

I takt med att vi använder allt fler elektriska och elektroniska produkter plus att vi gör oss beroende av trådlös kommunikation blir det allt vanligare med att apparaterna stör ut varandra.

Det behövs därför både information för att förebygga problemen men också praktisk arbete i fält när system störs ut.

För att Elsäkerhetsverket ska kunna följa utvecklingen inom området beslutade regeringen i budgeten om att öka myndighetens förvaltningsanslag för år 2022. Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras av elsäkerhetsavgifter och för att finansiera höjningen har regeringen nu beslutat att marginellt höja elsäkerhetsavgiften för företag och hushåll.

För företag ökar elsäkerhetsavgiften med cirka 85 kronor per år och hushållens kostnader ökar med 85 öre per år.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus