JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
söndag 19 januari 2020 VECKA 03
Elektroniktidningen har frågat ut Linear Technology, National Semiconductor, Texas Instruments och Analog Devices - fyra av världens största tillverkare av analoga kretsar - om aktuella trender och vikten av intern expertis. Maxim har avböjt att vara med.

Bengt Edlund, Försäljningschef mot direktkunder i Europa, National Semiconductor

Hur ser ni på den svenska marknaden för analoga komponenter och hur många applikationsingenjörer (FAE) med specialistkunskap inom det analoga området har ni i Sverige idag?

Telekommunikation är störst men vi fokuserar också på ett stort antal andra områden som kräver analog teknik som exempelvis industriautomation och industristyrning, mättillämpningar och medicinteknik. De är alla mycket viktiga områden för oss i Sverige och Norden.
I Sverige har vi fyra FAE:er i dagsläget ytterligare förstärkning är planerad till hösten.

Behöver era kunder mer eller mindre hjälp med design-in idag jämfört med tidigare? Vad behöver de främst hjälp med?

Kunder som har marknads- och produktframgångar som är baserade på kunskaper inom det analoga området fortsätter att underhålla sin kunskap. Det gäller exempelvis företag som tillverkar medicinsk utrustning och mätinstrument samt de som arbetar med strömförsörjning och radio i basstationer och mobiltelefoner. Utmaningen här är att överbrygga kunskapsklyftan mellan analog- och digitalsidan samt att visa på att det inte alltid är en fördel att integrera analoga funktioner.
Mycket tid - mer än tidigare - går åt till att överbrygga den kunskapsklyftan och att hjälpa digitalkonstruktörerna att optimera analogdelen i sina konstruktioner. Vi jobbar också med att visa hur prestanda och pris hos en systemlösning kan optimeras genom att man väljer rätt blandning av analogt och digitalt.

Hur ser ni på behovet av konstruktionshjälp via webben? Är det något som efterfrågas av svenska konstruktörer?

Tiden är dyrbar för konstruktören. För oss är det därför viktigt att kunna erbjuda lättanvända webbverktyg som kan hjälpa till med allt från att konstruera, simulera till slutgiltigt komponentval.
Med Webench som bas kan en konstruktör konstruera, optimera och generera prototyper över nätet.
Det går även att ladda ner testvektorer den vägen - allt gratis. Vi erbjuder även konstruktionsseminarier och kurser i analogteknik on-line.

I flera år har det talats mycket om att allt mer analoga funktioner integreras på digitala chips. Men hur ser verkligheten ut när processgeometrierna krymper och klockfrekvenserna ökar?

Analoga och digitala komponenter har olika behov när de utvecklas. När processgeometrierna krymper ändras transistorns karaktär på ett sätt som är negativt för avancerade analoga komponenter.
Generellt kan sägas att analogt ska hållas ifrån stora digitala chips. I vissa fall kan en systemkrets i blandad analog och digital teknik vara en vettig lösning. Det gäller systemkretsar som tillverkas i hög volym och där tillämpningen har en stabil specifikation, som exempelvis Bluetooth eller ljudfunktionen i en mobiltelefon. Högpresterande förstärkare och regulatorer för höga spänningar är bättre att implementera som optimerade analoga byggblock.

Hur viktigt är det att utveckla egna halvledarprocesser för ett analogföretag som ert? Ungefär hur många olika processer har ni och hur ofta utvecklar ni en ny?

På samma sätt som analog konstruktion är en specialitet är processteknik en specialitet. Vi utvecklar och tillverkar våra egna processer.
Varje process är optimerad för olika produktfamiljer. Vi har exempelvis en serie processer för effekthantering som kombinerar CMOS, bipolärt och power DMOS.
Vi har också olika processer för dataomvandlare, gränssnittskretsar, op-förstärkare, ljud och så vidare. Vi har ett stort antal olika processer, även om vi inte vill avslöja exakta hur många.

Vad driver er produktutveckling, konstruktionskunnande eller avancerad processteknik?

En ny analog process går inte att definieras utan nära samarbete med kretskonstruktörerna. Det går i den digitala världen, men när man utvecklar en analog process finns det många andra krav än att bara krympa geometrierna.
När man definierar en process börjar man med att sätta upp mål för kretsens prestanda och sedan översätta dessa till specifikationer för transistorerna och de passiva funktionerna. Processfolket och kretskonstruktörerna arbetar nära varandra för att tillsammans kunna göra de rätta kompromisserna och sedan skapa testmasker. Detta samarbete fortgår ända fram till det att den första kommersiella produkten släpps.Peter Hellström, Nordisk säljchef, Linear Technology

Hur ser ni på den svenska marknaden för analoga komponenter och hur många applikationsingenjörer (FAE) med specialistkunskap inom det analoga området har ni i Sverige idag?

Sverige är framstående inom telekommunikation, men även inom andra områden som exempelvis medicinteknik, industrielektronik och fordonselektronik. Dessa områden har högt ställda krav på kvalitet och tillförlitlighet av komponenter liksom inom telekommunikationsområdet.
I dagsläget har vi en FAE i Sverige, men vi söker aktivt efter en analogspecialist till.

Behöver era kunder mer eller mindre hjälp med design-in idag jämfört med tidigare? Vad behöver de främst hjälp med?

Generellt har våra kunder god kompetens inom analog teknik, men ibland krävs hjälp för att optimera en lösning. Då är det viktigt att ha god support som kan bestå av allt från att rita upp en lösning som blockdiagram till att felsöka prototypkort.
En stor del av en FAE:s tid går åt att besöka kunder för att diskutera och presentera konstruktionslösningar på plats. Det är då lättare att väcka nya idéer runt hela konstruktionslösningen istället för att diskutera enskilda komponenter. Oftast visar sig detta vara effektivt, både för oss och våra kunder, då båda sidor förstår funktion och applikation bättre.

Hur ser ni på behovet av konstruktionshjälp via webben? Är det något som efterfrågas av svenska konstruktörer?

Idag finns det bra möjligheter att söka konstruktionshjälp via webben. Vi har ett flertal verktyg som man kan ladda ner från vår hemsida. Det mest populära är ett SPICE-verktyg som heter SwitcherCAD (fd. LTspice). Detta verktyg är under ständig utveckling och många funktioner som införts i SwitcherCAD har även senare dykt upp i andra SPICE-mjukvaror.

I flera år har det talats mycket om att allt mer analoga funktioner integreras på digitala chips. Men hur ser verkligheten ut när processgeometrierna krymper och klockfrekvenserna ökar?

Tendensen är att varefter prestanda hos de digitala komponenterna ökar så ökar även kraven på de analoga kringkomponenterna. Trenden är att fler analoga funktioner integreras i digitala chips men endast en del funktioner är vettiga att integrera. Det handlar inte så mycket om det är en AD-omvandlare, förstärkare eller gränssnittkretsar som ska integreras, utan om funktionen i sig passar att integreras. Högpresterande analoga funktioner eller analoga applikationer för hög spänning är inte fördelaktiga att integrera. Det är däremot mer lämpligt att integrera om den analoga funktionen är relativt lågpresterande och dessutom passar den digitala kretsens spänningsnivå.

Hur viktigt är det att utveckla egna halvledarprocesser för ett analogföretag som ert? Ungefär hur många olika processer har ni och hur ofta utvecklar ni en ny?

För oss har det varit viktigt med egna processer redan från början det att företaget bildades. Till vår filosofi hör att vi skall kunna kontrollera och anpassa våra processer efter vårt eget behov och inte vara beroende av externa källor. Vi tillverkar mer än 95 procent av våra produkter internt. Det är enbart kretsar som kräver mycket fina processgeometrier som vi tillverkar externt.
Alla funktioner som är viktiga för analoga kretsar, som exempelvis tunnfilmsresistorer, FET:ar och lågt brus, är beroende av processen. Vi optimerar processen för applikationen och vi utvecklar kontinuerligt nya processer. Vi har förmodligen mer än tjugo basprocesser som ligger till grund för ett hundratal olika processvarianter.

Vad driver er produktutveckling, konstruktionskunnande eller avancerad processteknik?

Båda driver vår produktutveckling, men det är det analoga konstruktionskunnandet som är det viktigaste i utvecklandet av nya produkter och som driver fram nya innovativa lösningar.
Man kan inte jämföra utvecklingen inom det analoga och digitala området. I den digitala världen ökar funktionaliteten genom att öka antal transistorer. I analoga kretsar är inte funktionaliteten nödvändigtvis förknippad med antal transistorer. Istället är parametrar som hastighet, noggrannhet, frekvensområde och stabilitet över tiden viktiga. För att förbättra dessa parametrar krävs konstruktionskunnande och specialutvecklade processer.


Hans Rosberg, Nordisk säljchef, Texas Instruments

Hur ser ni på den svenska marknaden för analoga komponenter och hur många applikationsingenjörer (FAE) med specialistkunskap inom det analoga området har ni i Sverige idag?

Den svenska marknaden är viktig för oss. Självklart driver telekom mycket av utvecklingen i regionen men industri och medicin är två andra viktiga områden där vi ser en bra potential.
I Sverige har vi två FAE:er och vi söker ytterligare personal i Danmark och Finland.

Behöver era kunder mer eller mindre hjälp med design-in idag jämfört med tidigare? Vad behöver de främst hjälp med?

Kunderna behöver nog mer hjälp med strömförsörjningen än tidigare. Antalet nyutbildade konstruktörer med analog inriktning verkar minska.

Hur ser ni på behovet av konstruktionshjälp via webben? Är det något som efterfrågas av svenska konstruktörer?

Webbverktyg uppskattas speciellt för strömförsörjning. Även referensdesigner är populärt som en god startpunkt för olika konstruktioner.
Vi erbjuder verktyg för simulering av strömförsörjning som kan laddas ner gratis från vår webbsida. Där hjälper programmet till med att välja krets och beräkna alla omgivande komponenter.
I maj släpper vi ett helt nytt verktyg, TINA-TI, som är en analog Spicebaserad simulator. Där kommer det att finnas flera färdiga modeller för våra kretsar exempelvis op-förstärkare. En begränsad version som täcker de flesta enklare simuleringar kan laddas hem fritt. För mer avancerade simuleringar kan man köpa ett komplett program från DesignSoft som gör TINA.

I flera år har det talats mycket om att allt mer analoga funktioner integreras på digitala chips. Men hur ser verkligheten ut när processgeometrierna krymper och klockfrekvenserna ökar?

Viljan att integrera analogt och rf kommer att finnas kvar och vi jobbar aggressivt med att integrera mer och mer analoga funktioner på systemkretsar genom att använda digitala lösningar där det är möjligt. Överflödet av "billiga" grindar gör det möjligt att transformera analoga problem till digitala, där de är enklare att lösa. Digitala halvledare har däremot problem med tillämpningar som kräver hög spänning och hög ström. Det är områden där diskreta lösningar, och mer traditionella mixed-signal komponenter, även fortsättningsvis kommer att vara av stor betydelse. Fast även inom detta område ser vi att man minskar utrymmet för diskreta komponenter genom olika lösningar för stackning av chips i en kapsel.

Hur viktigt är det att utveckla egna halvledarprocesser för ett analogföretag som ert? Ungefär hur många olika processer har ni och hur ofta utvecklar ni en ny?

Det är extremt viktigt och en nyckelfaktor för att differentiera oss. Egna processer ger oss möjlighet att anpassa oss till förändringar i marknaden, som integration av analogt samt rf, samt ger möjlighet till snabbare och effektivare systemlösningar.
Vi fokuserar på att utveckla avancerad digital och mixed-signal- och analog processteknik och vi har ett brett spektrum av processer. Digitala processer har en generell utvecklingstid på två år. Inom mixed signal och analogt är situationen inte så klart definierad. Vi har mycket aktiviteter inom analog CMOS, både för hög integration och spänning samt hög prestanda (power BiCMOS och high-speed BiCMOS). Dessa teknologier har en uppdateringscykel på tre till sju år, eller ännu längre, beroende på slutkund och hur marknaden utvecklas.

Vad driver er produktutveckling, konstruktionskunnande eller avancerad processteknik?

Att ha både konstruktions- och processkunnande i ett företag ger viktiga synergier. En direkt kommunikation mellan de som konstruerar kretsarna och de som utvecklar processerna gör att vi kan skapa en optimal lösning för respektive produkt.
Jag skulle ändå vilja säga att konstruktionskunnande i slutänden är viktigast för high performance analog (HPA), medan en stabil processteknik är själva inträdesbiljetten. Digitala produkter, som DSPer, uppdateras vanligtvis när processerna skalas. En AD-omvandlare kan däremot genomgå ett antal uppdateringar och förbättringar utan skalning av processen. Det sker vart efter konstruktören lär sig mer om processteknologin, om hur man på bästa sett utnyttjar den i konstruktionsflödet för en specifik produkt.


Serge Recoules, Europeisk marknads- och försäljningschef, Analog Devices

Hur ser ni på den svenska marknaden för analoga komponenter och hur många applikationsingenjörer (FAE) med specialistkunskap inom det analoga området har ni i Sverige idag?

Den svenska marknaden för analoga komponenter är relativt balanserad vid sidan av ett flertal tillverkare av telekomutrustning och dominanten Ericsson. Här finns en stark industriell marknad, inklusive världsledare som ABB-koncernen, en betydande fordonsindustri med Volvo och det världsledande bilsäkerhetsföretaget Autoliv samt ett militärt segment med Saab-gruppen.
Vi stöder våra svenska kunder genom lokalt baserade FAE:er, men även via FAE:er med bas i Danmark.

Behöver era kunder mer eller mindre hjälp med design-in idag jämfört med tidigare? Vad behöver de främst hjälp med?

Kunskaperna inom linjär design varierar mycket bland kunderna. För två år sedan bestämde vi oss för att göra det lättare att använda våra produkter, men ingenjörerna behöver fortfarande arbeta med analoga konstruktioner ett flertal år innan de når tillräckligt hög kompetens. Vi har därför valt att fördubbla antalet FAE:er på världsbasis. Ett mål vi nu har nått i Europa.
Våra FAE:er arbetar med att ta fram förslag på nya integrationsmöjligheter och arkitektur i nya konstruktioner. De hjälper de till att välja bäst lämpade komponenter. De har även till uppgift att fånga upp kundernas framtida produktbehov och förmedla dessa till våra konstruktörer så att de kan omsätta det i nya kretsar.

Hur ser ni på behovet av konstruktionshjälp via webben? Är det något som efterfrågas av svenska konstruktörer?

Webbinformation för nya konstruktioner är mycket viktigt. Många undersökningar visar på det och det bekräf-tas i statistiken. Vi behöver även webbverktyg för att kommunicera effektivt med våra kunder. Vi investerar kontinuerligt i webbverktyg för att utveckla den service vi tillhandahåller. Samtidigt kan webben aldrig ersätta direktkontakt.

I flera år har det talats mycket om att allt mer analoga funktioner integreras på digitala chips. Men hur ser verkligheten ut när processgeometrierna krymper och klockfrekvenserna ökar?

Under de senaste två åren har experter förutspått att högpresterande analogt är ett av de snabbast växande områdena inom halvledarindustrin. Volymerna för linjära produkter har ökat enormt och kommer att fortsätta växa markant. Den främsta orsaken är att vi fortsatt är uppkopplade mot den riktiga världen. Detta översätts till ett stort antal sensorer som registrerar fysiska egenskaper som hastighet, temperatur, ljud och bild... naturliga, linjära fenomen.
Vi blandar redan analoga och digitala sektioner på ett chips. Den rätta balansen beror på hur komplexa och utrymmeskrävande funktionerna som ska integreras är. För att kunna besluta om linjära funktioner ska integreras krävs det en detaljerad analys av systemets arkitektur.

Hur viktigt är det att utveckla egna halvledarprocesser för ett analogföretag som ert? Ungefär hur många olika processer har ni och hur ofta utvecklar ni en ny?

Vi utvecklar alla processerna för linjära komponenter internt eftersom de är nyckeln till den kretsprestanda som vi vill förverkliga. Många processer har utvecklats för att täcka viktiga tillämpningar. Processerna innehåller ofta varianter, så antalet är inte nödvändigtvis relevant. Vår senaste process, iCMOS, presenterades på Electronica i november förra året.

Vad driver er produktutveckling, konstruktionskunnande eller avancerad processteknik?

En avancerad process kan vara nödvändig för att uppnå en viss prestanda, exempelvis hastighet eller effektförbrukning. Konstruktionskunskaper spelar en oerhört viktig roll när våra kunder presenterar sina problem för oss inom området högpresterande linjär teknik. Vi tar fram mer än 200 nya produkter varje år och behöver ha tillgång till såväl avancerade processer som konstruktionsexpertis.


Anna Wennberg
MER LÄSNING:
 
Branschens egen tidning
För dig i branschen kostar det inget att prenumerera på vårt snygga pappers­magasin.

Klicka här!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)