JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Under våren 1996 bör riksdagen fatta beslut om att införa digital-TV i marknätet. Det anser regeringens utredare Lars Jeding.

Svensk industri förbereder en jättesatsning på digital-TV. Volvo, Telia och Celsius är några av företagen som deltar i diskussionerna. Ericsson har nyckelrollen.

Inom kort väntas Ericsson redovisa sin strategi när det gäller utvecklingen av ett svenskt system för digital-TV. Telia och Teracom anser att det prototypsystem för digital-TV som utvecklats av dotterbolaget HD-Divine skall vara grunden för ny svensk miljardindustri. De hoppas på ett samarbete med Ericsson.

Världen över står systemleverantörerna i startgroparna när nu skiftet från analog till digital TV står inför dörren. Europas och USA:s standarder är nu i praktiken klara, bara formella beslut återstår.En jättechans


- Om industrin är beredd att satsa stenhårt har Sverige stora industriella möjligheter. Här finns en potentiell jättechans för Sverige, säger Lars Jeding som på regeringens uppdrag utreder hur Sverige skall införa digital-TV.

- Sverige bör ta till vara alla möjligheter att göra en industriell satsning. Jag anser att regering och riksdag under första halvåret 1996 bör besluta att införa digital-TV i landet så marknaden får en klar signal.

- Staten bör ta tillvara alla möjligheter som finns lagstiftningsmässigt. Tidigare har Sverige varit bra på att göra sådana samlade ansträngningar.

- Japan har format en sådan satsning sista halvåret.

Jeding skall lägga fram sin utredning inom några veckor. Han uppger att alla tunga industriländer nu planerar införa digital-TV i marknätet. Jeding har undersökt läget i USA, Japan, Kanada, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Norden.Nutek-initiativ


I Sverige formade staten och industrin i höstas den planeringsgrupp som nu diskuterar hur Sverige skall tillvarata de industriella möjligheterna. Från industrin deltar bland annat Ericsson, Telia, Teracom, Celsius och Volvo. Från statens sida deltar Jedings utredning och Nutek. Det var Nutek (Näringslivs- och Teknikutvecklingsverket) som tog initiativ till planeringsgruppen.

- Jag hoppas vi skall kunna motivera en industriell satsning, säger Sven-Ingmar Ragnarsson på Nutek.

Nutek hoppas att Ericsson skall satsa på ett system för digitala TV-sändningar och multimediakommunikation via marknätet.

Nutek hoppas även att nya högupplösande bildskärmar för mobila tillämpningar skall tillverkas i landet. I Sverige tillverkas idag GSM-telefoner och därmed finns även kompetens att producera digitala TV-mottagare och så kallade set top boxar.

Kostnaden för att utveckla en kommersiell produkt baserat på HD-Divines prototypsystem beräknas till några hundra miljoner kronor. För att sedan sälja produkten krävs en tung internationell organisation. För Ericsson är detta ett nytt område, tidigare har man inte sålt systemprodukter för marknätet.

Är Ericsson intresserade av att skapa en kommersiell systemprodukt baserat på den prototyp som HD-Divine utvecklat?

- Vi har inte tagit ställning till den saken än, svarar Jan Uddenfeldt, teknisk direktör för Ericsson Radio Systems AB.

- Vi är medvetna om att det nu finns en industriell chans för systemleverantörerna. Införande av digital-TV i marknätet innebär ett revolutionerande genombrott, säger Uddenfeldt.

Göte AnderssonFinland kan starta sändningar 1998


Finland förbereder ett snabbt införande av digital-TV. Sändningar via marknätet kan starta 1998. För att sända fyra till sex digitala TV-kanaler via marknätet krävs nätinvesteringar för cirka en miljard kronor.

Yleisradio, som driver dagens sändningsnät, räknar med att det digitala nätet kan byggas ut och nå samma täckning som dagens analoga nät redan under 1997. Nokia lovar ha digitala mottagare framme så fort sändarna är på plats. Den finländska marknaden för digitala mottagare är värd flera tiotals miljarder kronor.

Finlands regering startar diskussioner nu i februari om hur digitaltekniken skall införas i Finland. I bästa fall kan regeringsbeslut komma redan i vår.

- Jag tror att beslut kommer tidigast i maj månad. Finland behöver ett snabbt beslut om marknätet skall kunna konkurrera med satelliterna, säger utredningsman Jouni Mykkänen till Elektroniktidningen.Hans utredningsförslag presenterades i slutet av december.

Utredaren anger att digitaltekniken kommer de närmaste åren. Oavsett vad Finland beslutar kommer satelliterna med den nya tekniken.

Analogsändningar avslutas

Digitala europastandarder för marknät och satelliter är klara. Produktutveckling pågår hos leverantörerna.

Nokia har en digital mottagare framme som kan anpassas för att klara marknätets krav, anger företaget.

Mykkänen räknar med att digitala och analoga sändningar pågår parallellt under tio till femton år. Därefter avslutas de analoga sändningarna.

Det nya digitala nätet får till en början kapacitet att sända fyra till sex nationella digitala TV-kanaler. Förslaget innebär att de befintliga finländska TV-kanalerna, Yleisradio 1 och 2, MTV samt ytterligare en eller flera nya kanaler får nyttja det digitala nätet.

Nu diskuteras på vilka villkor nya TV-bolag skall få sända via marknätet.

Göte Andersson

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)