JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Madeleine Bengtsar:
Det gäller att ha koll på gränserna

Nyss hemkommen från semester i Värmlands djupa skogar där jag har gått runt med måttband och snören och letat efter gränsmarkeringar för att se vilka träd som vi tillåts att såga ned, så går tankarna till hur stor del av vår tid som faktiskt går åt till att mäta och testa i diverse olika avseenden.

Kanske finns det en särskild ”test och mät”-gen hos oss ­människor, som en inbyggd funktion att vilja testa och se vad som egentligen fungerar. Från dess att vi fanns i idéstadiet till färdig produkt är vi ute i vida världen, och för all del i universum också, och testar gränser och mäter vår styrka samt hållbarhet. Kanske för att bidra och göra saker bättre, skydda våra ägor eller bara för att det är så roligt och intressant.

Det kan ju vara väldigt svårt att sluta att testa och mäta ibland, men envishet eller viss tjurskallighet har också visat sig vara till stor nytta. Till exempel utförde Thomas Edison omkring 2000 olika testfall på glödlampan, och det tog tre decennier av enveten testning för den blå lysdioden att komma och lysa upp vår värld. 

Att tester går åt skogen kan också innebära att en obeskrivlig glädje uppammas när saker och ting plötsligt fungerar som det var tänkt. Att en liten justering av filter eller mönsterkortslayout innebär att produkten kan uppfylla det nya radiodirektivet RED, vilket blev obligatoriskt den 13 juni i år och är nödvändigt för att få sälja all slags radio utrustning inom EU, det kan också leda till skogens guld och lysande affärer!

Lagar, direktiv och standarder stödjer i testningen så att våra produkter kan användas tillsammans med våra medmänniskors produkter. Att inte inkräkta på andras gränser och samspela i produktvärlden är viktigt. Att använda sina produkter för att störa ut eller för att visa på styrkemätningar kan väcka stor irritation och anses som att inte hålla sig inom gränserna och kan i förlängningen leda till upptrappade konflikter eller produktnederlag. Ett sätt att skydda sina gränser kan vara att ansöka om patent. 

Det är viktigt att ha en rejäl armé av bra och kalibrerad testutrustning som ger förutsättningar att mäta rätt och få bra faktaunderlag. En uppsjö av mätinstrument, inställningsmöjligheter och testmjukvaror kan göra att man blir skogstokig så det gäller att sondera terrängen ordentligt för att inte bli sittande på ett kalhygge. 

Till syvende och sist så kanske det gäller att uppfatta vilka gränser som är viktiga för människa och miljö samt vilken testutrustning och testanfall som är relevanta för just en specifik produkt eller handling och hur dessa mätningar sedan kan bidra till goda gränsvärderingar och ännu fler lysande produkter!

Madeleine Bengtsar
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus