JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Olof Kindgren: Öppen källkod som propplösningsmedel

I en värld som blir allt mer beroende av avancerad elektronik krävs också mer kunnande om hur man utvecklar elektronik. Tyvärr är det tydligt att färre och färre söker sig till de traditionella utbildningarna för detta, vilket bäddar för en stor brist på arbetskraft de kommande åren.

Flera studier har visat detta de senaste åren, och det finns ett antal projekt runt om i världen som söker råda bot på problemet, inte minst ClassIC här i Sverige.

I USA togs en ny rapport fram nyligen på uppdrag av NSF (National Science Foundation), som har en liknande roll som Vinnova i Sverige. 

I RAPPORTEN lyfts några av problemen fram: 

  • stränga licensavtal från EDA-leverantörerna och kiselsmedjor som gör det svårt att utbilda studenter, 
  • höga kostnader för chip-tillverkning
  • spretiga studiematerial 
  • brist på utbildad personal

OCH SÅ VIDARE. Men rapporten kommer också med för-slag på lösningar. Den tydligaste lösningen för att lösa upp proppen är öppen källkod.

Genom att använda öppen källkod tas mycket av friktionen bort för studenter och utbildare, och både innovation samt in-formations-flöde beräknas kunna öka.

Olof Kindgren är aktiv inom öppen hårdvara som utvecklare, som styrelsemedlem i FOSSi Foundation och som ambassadör för RISC-V International, med mera. Han jobbar på svenska utvecklingsbolaget Qamcom.
Texten är tidigare publicerad i branschtidningen Elektroniktidningen.

Men det kräver att lärosätena också använder sig av detta och tar sig tid att förstå hur det ska användas. 

Läs hela rapporten här.

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)