JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
lördag 4 juli 2020 VECKA 27
Halvledarindustrin är (ö)känd för att vara starkt cyklisk med stora uppgångar och djupa svackor. Men den allt ökande specialiseringen hos tillverkarna leder till att branschen numera har fyra frikopplade cykler som oftast ligger ur fas, hävdar analysföretaget IC Insights.

I IC Insights modell för hur cyklerna snurrar finns åtta steg med högkonjunktur som leder till kraftiga investeringar vilket leder till mycket ny produktionskapacitet och sjunkande priser. Marknaden försvagas då, varvid investeringarna minskar vilket medför att lite ny kapacitet adderas vilket i sin tur leder till stigande priser och så småningom en ny högkonjunktur.

Det svåra har inte varit att förutsäga att nästa steg kommer, utan när det kommer. Övergångarna styrs av faktorer som ekonomisk tillväxt i olika regioner, hur mycket ny elektronik vi köper till våra hem och hur mycket halvledarföretagen spenderar på nya fabriker.

Tidigare har hela marknaden snurrat i samma takt men sedan 2004 går det att urskilja fyra oberoende cykler, hävdar IC Insights i den nya rapporten The McClean Report 2008.

DRAM och flash lever sitt eget liv men även pc-processorer till datorer, logik och analoga kretsar är frikopplade från varandra.

Förändringen bottnar i det faktum att halvledarföretagen nischat in sig allt mer mot vissa områden vilket leder till att det skapats lokal konkurrens på delområdena som påverkar investeringar i forskning och tillverkningskapacitet.

För att belägga påståendet lyfter IC Insights fram DRAM-marknaden. Under 2006 växte DRAM-marknaden med 32 procent medan den totala halvledarmarknaden bara växte med 9 procent. DRAM-tillverkarna investerade 44 procent mer än året innan vilket var dubbelt så mycket som snittet i industrin. Resultatet blev att det genomsnittliga priset på ett DRAM sjönk med 39 procent 2007 medan det genomsnittliga priset på alla integrerade kretsar bara sjönk med 6 procent.

Analog- och DSP-marknaden som är starkt beroende av hur det går för mobiltelefontillverkarna, drabbades av en kraftig korrigering i slutet av 2006 och början av 2007 medan resten av marknaden var opåverkad.

Ett tredje exempel är pc-processormarknaden (värd 35 miljarder dollar 2007) där det bara återstår två större leverantörer, Intel och AMD. De kan utkämpa sina teknik- och priskrig oberoende av hur det går för resten av halvledarmarknaden.

Normalt ligger de fyra cyklerna ur fas vilket leder till ett stabilare klimat för den sammantagna halvledarmarknaden. Men det kan inte uteslutas, skriver IC Insights, att de kan komma att sammanfalla vilket leder nedgångar på över 10 procent men också år med en tillväxt på över 20 procent.
MER LÄSNING:
 
Här får du våra nyheter gratis
• Tidningen, i brevlådan (länk).

• Dagligt nyhetsbrev (länk).

245
elektronik­konsulter

Registrera ditt företag nu!
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)