JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Försäljning och uthyrning av spektrum bör bli tillåtet. Mobilt bredband till alla senast 2013 och så ska militären få maka åt sig. Det är några av förslagen i en ny utredning kallad Effektivare signaler SOU 2008:72 (länk), som överlämnats till infrastrukturministern.

- Användarperspektivet har varit en viktig utgångspunkt för utredningen, vare sig det gäller användning av radiofrekvenser som insatsvara eller användning av slutkundstjänster som mobil telefoni och trådlöst bredband. I båda fallen gäller det att skapa så goda förutsättningar som möjligt för användarna eftersom jag tror att detta skapar den största möjliga nyttan för samhället, säger Nils Gunnar Billinger i ett pressmeddelande.

Han har gjort utredningen och har tidigare varit generaldirektör för Post och Telestyrelsen.

Idag förfogar försvaret över en mycket stor del av det användbara spektrumet och i utredningen förslås att militären ska börja betala för sin användning. Motivet till förändringen är att åstadkomma ett mer effektivt utnyttjande och i slutändan att en del av spektrumet frigörs för nya användare.

I utredningen förslås också att det ska bli tillåtet att hyra ut och sälja spektrum så länge inte konkurrensskäl talar emot. Vidare ska tillstånd inte längre förnyas automatiskt då de går ut. Finns det flera intressenter som vill ta över ska tillstånden istället auktioneras ut.

Samtidigt ska det vara möjligt att få tillstånd som gäller tills vidare, men som kan sägas upp.

- Det behövs nya, tydligare spelregler på området för radiofrekvenser och trådlös kommunikation för att dra full nytta av den snabba utvecklingen på detta samhällskritiska område, säger Nils-Gunnar Billinger.

I betänkandet föreslås som politiskt mål att det alltid ska gå att använda mobiltelefoni och grundläggande datakommunikationstjänster var man än befinner sig i Sverige. Dessutom bör som målsättning hela Sveriges befolkning ha möjlighet att använda trådlöst bredband i hemmet och på arbetsplatsen senast 2013.

När det gäller områden där ingen kommersiell utbyggnad av mobilnät kan förväntas, drar utredningen slutsatsen att upphandling av sådan utbyggnad är bättre ur samhällsekonomisk synpunkt än att ställa täckningskrav som villkor för radiofrekvenstillstånd.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus