JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Forskningsresultaten från EUs sjunde ramprogram ska finnas gratis tillgängligt för alla på Internet och inte vara förbehållet prenumeranter på dyra akademiska tidskrifter. Det menar EU-kommissionen, som den 1 september sjösätter en testsajt med resultat från bland annat IT- och kommunikationsforskning.
- Enkel och gratis tillgång till den senaste kunskapen är avgörande för EUs konkurrenskraft. Testsajten är ett viktigt steg mot att åstadkomma detta, och också en rimlig återbäring till allmänheten från forskning betald med EU-medel, säger Janez Potočnik, EU-kommissionär för forskning och vetenskap i ett pressmeddelande.

Testsajten kommer att innehålla ungefär en femtedel av alla forskningsresultat som kommer fram under sjunde ramprogrammet 2007 - 2013, ett program som EU bekostar med över 50 miljarder euro. I första hand ska forskningsartiklar läggas ut som tidigare publicerats i vetenskapliga tidskrifter efter sedvanliga sakutlåtanden (peer review).

Forskningsområdena som EU valt ut för testerna är IT- och kommunikationsteknik, hälsa, energi, miljö och samhällsvetenskap. Med sajten hoppas EU spara pengar genom att undvika att samma forskning utförs mer än en gång. Därtill hoppas kommissionen att små och medelstora företag i behov av nytänkande här ska hitta innovationsgrundande forskning i högre utsträckning än idag.

För att ge forskarna en rimlig chans att kapitalisera på sina resultat kommer artiklarna på sajten dock att publiceras 6-12 månader efter de akademiska tidskrifterna.

För forskare som söker EU-medel innebär nyheten också att framtida tilldelning från sjunde ramprogrammet kan villkoras med att deras resultat läggs ut på sajten omedelbart efter publicering.

Sajten ska öppna den 1 september och finns på http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus