JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ericssons klimat bäst i telekomklassen

När analyshuset Gartner och världsnaturfonden WWF jämför hur IT-bolag hanterar klimatfrågan hamnar Ericsson i toppen bland telekombolagen, tätt följt av Nokia. Men båda har en bra bit kvar till full poäng - exempelvis saknas mål för företagens totala utsläpp av växthusgaser.
Analysföretaget Gartner har, med hjälp av expertis från världsnaturfonden WWF, gett sig på att ranka 24 av världens största företag inom informations- och kommunikationsteknik efter hur bolagen agerar för att få ner koldioxidutsläppen såväl internt och i sina produkter som hos sina kunder och i hela kedjan av underleverantörer. Tre företag - Fujitsu, Hewlett-Packard och IBM - fick höga betyg i så gott som samtliga kategorier.

Bland telekomtillverkarna i undersökningen - Ericsson, Nokia, Nortel och Cisco - fick Ericsson högst betyg i tre av de fem kategorierna och Nokia i de två övriga. När det gäller att ha kontroll på underleverantörer och åstadkomma visibilitet i hela försörjningskedjan stod Nokia i särklass. Nokias syn på vikten av låga utsläpp betecknas dock som "närsynt" - den globala visionen saknas, enligt Gartner.

De fem kategorierna som Gartner klassat företagen i är grundläggande miljöfrågor, underleverantörer, grundläggande koldioxidfrågor, klimatstrategi samt "Carbon Champions", något förenklat vad man gör för att använda klimatförändringarna som en strategisk möjlighet. Ericsson fick högst betyg inom grundläggande miljöfrågor och klimatstrategi. Företagets produktportfölj och planer för framtida produkter hör till de bästa i klassen i klimathänseende. Däremot fick tjänstesidan sämre betyg, och det faktum att Ericsson inte har något formulerat mål för växthusgaser drog ned betyget i kategorin grundläggande koldioxidfrågor.

Nortel fick generellt låga betyg och hamnade i strykklass tillsammans med bland andra SAP, China Mobile och Lenovo. Även Google hamnade påfallande lågt - Gartner konstaterar att företaget inte ens har en fastslagen miljöpolicy.

Påfallande få av bolagen har några fastställda mål för sin påverkan på växthusgasutsläpp. Inget av telekombolagen i undersökningen har något sådant mål, vilket förvånade Gartners analytiker.

- Ett övergripande växthusgasmål är ett av de mest grundläggande kraven på ett program för klimatförändringar, och utan ett sådant mål måste man ifrågasätta hela företagets miljöarbete, säger analytikern Simon Mingay som tagit fram rapporten.

I rapporten konstateras att det saknas vettiga och användbara standarder för mätning av olika företags klimatpåverkan, och att det förekommer en hel del "greenwashing", alltså att bolag i sin marknadsföring försöker framstå som mer "gröna" än vad de är i verkligheten, ofta genom att poängtera punktinsatser snarare än helhetsarbetet. Gartner vill med sin analys föreslå ett första försök att ta fram en sådan standard, och tänker utvidga samarbetet med WWF på denna punkt under nästa år.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)