JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elektronikgruppen drar åt svångremmen

Börsnoterade Elektronikgruppen flaggar för ett besparingsprogram som berör samtliga delar inom koncernen. Konsekvensen är att cirka 10 procent av de anställda mister sitt jobb, varvid 20 personer i Sverige drabbas.
Den snabba internationella konjunkturnedgången har slagit hårt mot Elektronikgruppen, som nu beslutat om en rad besparingsåtgärder. Åtgärderna ska sänka kostnaderna med cirka 25 miljoner kronor per år, jämfört med kostnadsnivån mot slutet av förra året.

– Besparingsprogrammet har sin grund i de senaste månadernas markanta avmattning på marknaden samt den inom vissa affärsenheter försämrade lönsamheten under 2008, säger Jens Hansson, vd och koncernchef på Elektronikgruppen.

Det betyder att koncernen planerar att minska antalet anställda med cirka 50, varvid runt 20 i Sverige. Koncernen har cirka 500 anställda, varav runt 200 jobbar i Sverige.

I dagsläget är dock Jens Hansson förhindrad att diskutera vilka affärsenheter som främst kommer att bli drabbade.

– Du får vänta två veckor på detaljerade svar, men nedgången berör alla delar inom koncernen och både Sverige och utlandet. Den finska marknaden är den som vi upplever som svagast för tillfället och så har det varit under hela förra året, säger Jens Hansson.

Fackliga förhandlingar drar omgående igång i de bolag och enheter som är berörda och beräknas vara slutförda inom en månad.

Elektronikgruppen har tre affärsområden. All handel som berör elektronikkomponenter och elektroniksystem ligger inom affärsområdet Electronics, som består av de tre affärsenheterna Components, Display & System och Electromechanics.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)