JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rick Merritt vill se patentstrejk

– Patentsystemet har slutat fungera. Någon måste sätta ljuset på problemet för att initiera en förändring.
Det skriver Rick Merritt, reporter på elektronikmagasinet EE Times, i ett reportage som tar temperaturen på patentmarknaden.
Så skriv inga patent. Och bygg inga patentportföljer. Och skriv inga kontrakt som överlåter dina uppfinningar till din arbetsgivare. Det är några sätt för dig som ingenjör att utnyttja ditt inflytande, enligt Rick Merritt.

Och organisera dig! Ingenjörerna saknar i dag en röst i patentfrågan, enligt Rick Merritt, som hävdar att existerande patentlagstiftning istället är ett resultat av lobbying från företag.

USA:s kongress behandlar just nu patentreformer och Obamaadministrationen ska utse en ny chef för USA:s patentbyrå. Det är anledningen till att Rick Merritt vill se handling just nu.

Den nya chefen för patentbyrån kommer att möta 750 000 obehandlade upp till tre år gamla patentansökningar. Hon eller han kommer att få se 100 miljoner dollar i sänkta avgiftsinkomster i år främst på grund av att andelen beviljade ansökningar sjunkit från 65 till 40 procent. Och hon eller han kommer att få hantera att en planerad personalexpansion på 1200 personer årligen har avbrutits av ett anställnings- och övertidsstopp.

I ett reportage(*) i senaste numret av magasinet EE Times har tidningen talat med jurister och patentansvariga.  EE Times kallar det som pågår för "Galna patentsjukan". Symtomen är
  • stora volymer av ansökningar med låg verkshöjd
  • patentuppgörelser där företag går med på att betala licens för skräppatent utan att ens granska dem, eftersom det vore dyrare
  • att ingenjörer uppmanas att avstå från att söka idéer i andras patent, eftersom nyttan vägs upp av risken att bli stämd för medvetet intrång
Det är svårt att manövrera sina egna innovationer genom patentgrunden. Intels patentchef beräknar att det varje år tillkommer cirka 80 000 patent inom Intels domäner, som han egentligen skulle behöva granska, men att han avstår av kostnadsskäl.

Ett enklare försvar mot licenskrav är att bygga upp en egen patentportfölj. Vilket enligt Rick Merritt leder till en kapprustningsspiral där patentverket drunknar i ansökningar.

De så kallade patenttrollen har ökat kapprustningen. Det är företag utan annan verksamhet än att köpa patent i syfte att driva in licensavgifter. De spekulerar i patent som värdepapper. Idag finns 230 patenttroll med 800 dotterbolag.

Den ursprungliga tanken med patent var att sprida idéer. Resultatet är idag det motsatta.

– Vi lever i en sjuk värld där patent inte ger upphov till innovation, utan istället hämmar den, skriver Rick Merritt.

FOTNOT
(*) Artikeln i magasinet EE Times kan laddas hem från nätet som pdf efter registrering.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)