JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svensk fordonsforskning får 80 miljoner
Energimyndigheten avsätter 80 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram kring energieffektiva fordon. Satsningen, som främst riktar sig mot universitet och högskolor, är nödvändig för att svensk bilindustri ska vara konkurrenskraftig i framtiden, menar myndigheten.
Det nya forskningsprogrammet, kallat Energieffektiva vägfordon, ska komplettera de mer marknadsnära satsningar som Energimyndigheten redan har med fordonsindustrin. Planen är att det ska start nästa år och avsluts år 2015.

Tanken är att det nya forskningsprogrammet ska inkludera teknikutveckling med fokus på olika typer av hybridfordon samt rena elbilar, men här finns också plats för energieffektiva förbränningsmotorer som använder förnybara och fossila bränslen. Likaså ska man inom projektet titta på teknik för att minimera fordons bränsleförbrukning. Då handlar det bland annat om att minska vikten och förbättra aerodynamiken hos fordon.

– Programmet kommer att spela en strategiskt viktig roll för utveckling av kunskap och kompetens inom området eftersom behovet av högutbildad personal växer. Vi ser det som en helt nödvändig satsning i arbetet för att nå visionen om ett fossilfritt samhälle, säger Greger Ledung vid Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Energimyndigheten menar att en det krävs denna form av kunskapsuppbyggnad för att svensk bilindustri ska kunna vara konkurrenskraftig i framtiden.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)