JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sjuk? Ta en app och ring mig i morgon!

apparSjuk? Ta en app

och ring i morgon!

Mobiltelefonen får en allt viktigare roll i sjukvården. Både i den rika och fattiga världen. När Apple lanserade smartmobilen Iphone exploderade intresset. Elektroniktidningen har talat med entusiasterna som ser stora potentiella folkhälsoeffekter.
Dödligheten minskar från 15 till 10 procent när hemförlovade hjärtpatienter får sina hjärtvärden automatiskt skickade till doktorn, jämfört med den idag vanliga muntliga rapporteringen per telefon. Det visade en forskningssammanställning som publicerades i augusti. Dessutom behövde patienterna inte kallas lika ofta till sjukhuset.

Resultat av detta slag antyder att upphetsningen kring det område som kallas mobile health – mHealth – faktiskt kan ha substans – mobiltelefonen kan bli en katalysator för en medicinteknisk revolution.

Genom att låta medicinteknik flytta hem till patienterna och genom att låta  tillämpningsprogram – appar – på smartmobiler fungera som en intelligent länk till läkaren, hoppas sjukvården kunna spara stora summor i sjukvårdskostnader. Hjärtpatienter i USA gör idag av med 37 miljarder dollar årligen i sjuksängskostnader.
Mobilens egna sensorer
duger ofta bra

Mobiler har inbyggda sensorer och också dessa utnyttjas i medicinapparna

En smartmobil med accelerometer under kudden med  lämplig app loggar dina rörelser i sängen och levererar ett mått på din sömnkvalitet på morgonen. Inte lika noggrannt som EEG-pannbandet Zeo, men appen kan faktiskt räkna ut när det är lämpligt att väcka dig på morgonen.

Accelerometern kan detektera när användaren ramlar omkull. Det är en app som kan rädda liv på exempelvis äldre. Forskare i Florida fintrimmar just nu tekniken – deras Androidapp ”iFall” kommer till skillnad från enklare lösningar att tillåta mobilen att användas som en vanlig mobil, och behöver inte spännas fast i bältet för underlätta för sensorn att tolka vad som pågår.

Mobilens GPS-mottagare kan hålla reda på hur mycket du rör dig för att kunna banna dig – latmask! Den kan också berätta för sjukvårdspersonal vart senila personer tagit vägen, vilket i sin tur kan betyda skillnaden mellan billig hemvård och dyr institutionsvård.

Mobilkameran är en sensor. En läkargrupp i Los Angeles skickar assistenter på hembesök för att behandla kroniska sår som assistenten filmar och fotograferar på en smartmobil av märket HTC Fuze. Ett specialavtal med AT&T garanterar bandbredden i mobilnätet.

En studie visade att 90 procent av alla akuta sår kunde diagnosticeras korrekt via patientens egen mobilkamera. Bättre mobilkameror kommer att höja siffran och konceptet skulle kunna utnyttjas av akutmottagningar för att kunna spara in på förberedelser.

Geniala utvecklare har pressat mobilens sensorer ännu längre. Det handlar kanske mest om en gimmick, men en stetoskop-app har faktiskt laddats ner flera miljoner gånger – den inbyggda mikrofonen måste dock pressas hårt mot bröstet.

En annan utvecklare har lyckats bygga en Androidapp som mäter pulsen genom att användaren placerar fingret över kameran.

folk– Det pågår en förändring från att man idag tar hand om  sjuka människor på sjukhus, till att man istället förebygger sjukdomar så att de inte uppkommer, säger Julien Penders, utvecklingschef på belgiska forskningsinstitutet Imec.

I denna utveckling har mobiltelefonen – som sätter patient och läkare i kontakt på ett billigt sätt – en central roll.

– Konsumenter får allt mer resurser för egenvård. Det är en stor, viktig och tydlig trend för framtiden, säger Eric Topol, en av de stora evangelisterna inom området telemedicin.

En typisk lösning för framtidens egenvård består av sensorer som rapporterar till en smartmobil, som loggar, analyserar och skickar data till läkare. Eller larmar vid en akut kris, om ditt hjärta eller andning låter konstigt, eller om du faller omkull.

Många folksjukdomar – bland dem diabetes, astma, övervikt, depression och alzheimers – har en potential att på olika sätt kunna få effektivare behandling  via mobilen, enligt Erik Topol.

Mobiltekniken behöver inte ens vara av det avancerade slaget med smartmobiler och avancerade sensorer. En studie visade att sms-påminnelser ökade följsamheten för medicinering bland ungdomar som genomgått transplantationer – där dålig följsamhet kostar miljontals kronor och till och med det egna och andras människoliv.

Orsaken till att genombrottet för mobilhälsa kommer just nu är enligt Eric Topol en kombination av fyra faktorer: mobiltelefonins stora spridning, 3g-nätens genombrott, smartmobiler och nya sensorer.

Tre av faktorerna är relaterade till mobiltelefoni. Revolutionen i den fjärde faktorn – sensorerna – består i att de allt oftare dyker upp i varianter för  egenbruk. Du kan idag i hemmet på egen hand bland annat mäta hjärtrytm, kroppstemperatur, hudens ledningsförmåga, andning, och hjärnaktivitet.

Sensorerna blir också allt behändigare. Ultraljud – som förr krävde skåp för miljoner kronor – ryms idag in apparat liten som en mobiltelefon.

Imec har en hjärtrytmmätare på bara 20 gram, med trådlös sändare och allt – batteriet är det som väger mest. Den rapporterar till en Androidmobil med ett sd-kort för det strömsnåla radioprotokoll som används.

Ytterligare imponerande med sensorutvecklingen är att egenbruksversionerna har svårare konstruktionskrav – att mäta hjärtrytm på en stillaliggande patient är en sak. Att mäta den på en springande patent där kläderna skrapar mot sensorn kräver intelligent filtrering.

– Dagens teknik ser du i sjukhus eller på människor som står still. Vi försöker utvidga tekniken till att fungera även på folk i farten, säger Julien Penders på Imec.

Att mäta upp ett elektrokardiogram under 24 timmar brukade kräva att patienten bar en mottagare runt halsen med trådar till ett halvdussin hudkonkakter. Allt detta ersätts idag av vad som i princip är ett stort plåster – Zio Patch – som dessutom kan spela in 14 dagar hjärtrytm.

Ett litet pannband kallat Zeo Personal Sleep Coach mäter EEG. Idag är det kopplat till en specialutvecklad elektronikenhet med display. I nästa generation kopplar det upp sig direkt mot mobiltelefonen, vilket är en tydlig trend – att medicintekniken integreras med konsumentmobiler och exempelvis övergår till att använda samma gränssnitt.

På mobiltelefonsidan satte Apple Iphone och dess appar en rejäl skjuts på utvecklingen för mobilhälsa. Det har hunnit rinna en hel del vatten under broarna sedan personsökare räknades som mobil hitech.

Vid senaste räkningen fanns mer än 1500 Iphone-appar för läkare för professionellt bruk. Flera av de populäraste apparna är rent administrativa, som att visa patientjournaler, skicka recept till apotek, diktera, hålla kontakten med kollegor och patienter, remittera, konsultera kollegor och slå upp i referenslitteratur.

Men det finns också appar som är direkt inblandande i medicinsk behandling: steg-för-steg-diagnoser, checklistor inför operationer, dosberäkningar och granskning på distans av gigantiska diagnostiska bilder.

Ett växande tillämpning är att leverera vitala data från sjukhussängen – EKG, temperatur, blodtryck, et cetera – i realtid  till läkarens smartmobil.

sanofi
I början av nästa år lanserar franska Sanofi Aventis en glukosmätare. I elegant design för Iphone – unga diabetiker älskar den redan. Det illustrerar den stora roll mobiltelefonen håller på att få inom området telemedicin.


zeo
Nästa generation av Zeo – en EEG-mätare i ett pannband – rapporterar direkt till en standardmobil istället för till denna specialbyggda mobilenhet.
Redan för medicinstudenten finns mängder av referenslitteratur på Iphone. Och appar som låter studenterna göra allt från att plugga droger till att undersöka anatomi och träna kirurgi.

Det finns medicinappar som används för låta patienter bidra till forskning. Till exempel en dagbok för astmasjuka som låter patienter logga symptom och behandling samtidigt som en central databas byggs upp. Appen är en potentiell guldgruva för astmaforskare.

Utöver de 1500 professionella apparna finns ännu fler som används privat. Appar för personlig hälsa och träning låter folk logga vad de äter och utnyttjar accelerometern för att hålla reda på hur mycket man rör sig.

Det finns appar som lokaliserar närmaste apotek, sjuhus, läkare, akutmottagning – inklusive aktuell kötid. En annan app rapporterar vilka sjukdomar som härjar på platser man ska resa till, för att man ska kunna vaccinera sig – vilket en annan app håller reda på att man gjort, åt hela familjen.

Privatpersoner kan om de vill tanka upp hela sin sjukdomshistoria till Google och sedan dela dokumenten med den professionella sjukvården.

Det finns ocskå appar som påminner patienter om att ta medicin. Här, om inte förr, blir det uppenbart att vissa appar faktiskt har ett direkt ansvar för folks hälsa. Sjukvårdsmyndigheter kliar sig fortfarande i huvudet över hur de ska förhålla sig till sådana appar. Utvecklingen har skett snabbt. Skulle krav på godkännanden bromsa en utveckling som kanske är positiv för folkhälsan?

I vissa fall garanterar sjukvårdsföretag säkerheten i en viss app, genom att rekommendera den och använda den. Men i princip kan vem som helst konstruera en app som förvandlar konsumentelektronik till vad som de facto är medicinsk apparatur.

dennatextIncidenter har redan inträffat. En bugg i en app för journalinfo ledde till att det inte noterades att en person som skulle opereras var allergiker.

Fujitsu har sett en konkurrensmöjlighet den förvirrade certifieringssituationen och sett till att få en av sina mobilmodeller certifierad av branschorganisationen Continua för integrering via bluetooth med medicinteknik.

Den största medicinska nyttan av mobilhälsa tros komma i fattiga länder. Läkare får praktiska möjligheter att nå fler. Enbart telefonifunktionen i sig ger just nu sjukvård och rådgivning till människor som inte haft det förut.

Ett exempel är att 500 mammor i Ghana just nu går en sms-korrespondenskurs för blivande föräldrar. Utskicken är synkade med faserna i graviditeten.

Mobilen öppnar också nya möjligheter till sjukdomsbekämpning – genom att lokala doktorer centralt loggar vissa sjukdomar hos sina patienter via mobilen, tror man sig kunna man kunna upptäcka epidemier på 24 timmar istället för på två veckor.

Framtiden kommer att uppvisa ännu fler sensorer att bygga appar kring, exempelvis kemiska näsor som analyserar andningsluft, biologiska sensorer som analyser svett eller saliv, eller tårvätska – i en vision finns ett helt sensorbatteri i en kontaktlins, som dessutom projicerar upp en display för ögat.

Lästips: Mobihealthnews.com är en bra källa för dig som vill hålla koll på mobil medicinteknik.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)