JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kamic vill ta över Elektronikgruppen

Svenska Kamic Electronics vill ta över samtliga aktier i Elektronikgruppen BK. Företaget betalar 38 kronor per aktie kontant. Affären beräknas vara värd upp till 213 miljoner kronor.
Kamic Electronics äger inga aktier i Elektronikgruppen för närvarande men styrs av Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff, styrelseordförande samt vice styrelseordförande i Elektronikgruppen. Tillsammans har de två redan idag kontroll över cirka 37,1 procent av företaget aktiekapital samt cirka 49,3 procent av rösterna i Elektronikgruppen.

Syftet med affären är att inlemma Elektronikgrupen i Kamic-koncernen som består av 14 europeiska handels- och agenturföretag inom teknikområden som exempelvis el- och elektronikkomponenter, reservkraft, UPS, strömförsörjning samt test och mät. Moderbolaget Kamic AB ägs till 100 procent av Kenneth Lindqvist.

Den sammanslagna koncernen kommer att omsätta 1,4 miljarder kronor och förhoppningen är att de olika bolagen ska kunna förbättra sin konkurrenskraft genom att utnyttja varandras kompetens.

– Det gläder mig att nu tillsammans med Thomas Wernhoff kunna bilda en ny företagskonstellation där de ingående bolagen kompletterar varandra väl inom samma teknikområde utan att vara direkta konkurrenter, säger Kenneth Lindqvist i ett pressmeddelande.

Deras gemensamma uppfattning är att Elektronikgruppens verksamhet kan utvecklas bättre utanför börsen och att företaget idag är för litet för att motivera de kostnader en börsnotering medför.

– Utanför en publik miljö kan Elektronikgruppen verka friare och söka samordningsfördelar med Kenneth Lindqvists verksamheter, något som hitintills inte kunna ske på grund av potentiell intressekonflikt med andra aktieägare. Jag ser fram emot att aktivt delta i skapandet av nya förutsättningar för ett mer expansivt Elektronikgruppen och har därför valt att verka för detta inom ramen för Kamic, säger Thomas Wernhoff i ett pressmeddelande.

En av förutsättningarna för att affären ska genomföras är att Kamic Electronics blir ägare av mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Elektronikgruppens. Samtidigt överförs aktiekapitalet som Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff kontrollerar till Kamic Electronics så snart affären fullföljs.

Erbjudandet löper under perioden 8 juli till 12 augusti 2011.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)