JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Förmågan att upptäcka att något är fel är en viktig parameter när man ska verifiera att en konstruktion uppfyller fordonsstandarden 26262. Idag görs det arbetet till stor del manuellt, något som Cadence vill snabba upp med ett nytt verktyg för verifiering av funktionell säkerhet.
– Vi kan minska tiden det tar att försäkra sig om att man uppfyller reglerna med så mycket som 50 procent, säger Adam Shere på Cadence.

Det handlar om att vi som konsumenter ska kunna lita på att våra bilar verkligen gör det vi förväntar oss att de ska göra. Hårdvaran i form av elektroniken måste kunna hantera enskilda bitfel utan att fatta helt galna beslut.

– Tänk dig att du kör på natten och det åskar. Då ska du inte behöva oroa dig för att blixten ska slå ut bromsarna, inte ens om bilen är tio år gammal.

För att vara säker på att inte ett enstaka bilfel förorsakad av till exempel en urladdning får fatala konsekvenser krävs en omfattande test av alla upptänkliga typer av fel. Det handlar om fel som att en viss logikgrind fastnar i ett visst läge (stuck at), att joniserand strålning ändrar en etta till en nolla eller vice versa. Eller att det blir fel av någon annan anledning.

Det här är såklart tidsödande att testa när kretsarna blir lite större så därför har Cadence tagit fram ett verktyg kallat ”The Incisive Functional Safety Simulator” som ingår i företagets System Development Suite (SDS). Verktyget finns just nu hos utvalda kunder men blir kommersiellt tillgängligt under första halvåret nästa år.
MER LÄSNING: