JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nio av tio växelriktare stör
Solcell
Redan i augusti kunde Elektroniktidningen rapportera att tre av de fyra växelriktare till solcellsanläggningar som Elsäkerthetsverket testat avgav för mycket störningar. När alla de 14 EU-länder som deltog i testet sammanställt sina resultat visar det sig att hela nio av tio växelriktare skickar ut för höga störningar.
Det blir allt populärare att sätta upp solpaneler på taket med tillhörande växelriktare som gör om likspänningen till 230 V växelspänning som sedan kopplas in på elnätet. Men hur bra är egentligen växelriktarna?

Det var frågan som 14 EU-länder bestämde sig för att ta reda på. Totat köptes 55 växelriktare in varav Elsäkerhetsverket i Kristinehamn stod för fyra. Redan i augusti kunde vi rapportera att tre av dessa avgav för höga störningar (länk).

Produkterna testades gentemot de krav som ställs i EMC-direktivet. Testerna handlade både om mätningar och kontroll av dokumentation.

När resultaten nu är klara visar det sig att 91 procent inte uppfyllde EMC-kraven. Alla växelriktare utom en var CE-märkta men många saknade dokumentation.

Elsäkerhetsverket konstaterar att det finns ett klart samband mellan att alla administrativa rutiner är korrekta och att den elektriska produkten uppfyller de tekniska kraven beträffande elektromagnetiska störningar.

Verket kommer att titta på mer växelriktare framöver i den ordinarie marknadskontrollen.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus