JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Umeå leder EU-superdatorprojekt

EU-projektet NLAFET får 36 miljoner kronor för att ta fram mjukvara för framtidens superdatorer. Umeå universitet koordinerar projektet som har ytterligare tre partners: Manchesteruniversitetet och STFC i Storbritannien och Inria i Frankrike.
Senast år 2020 tror man att de vassaste superdatorerna kommer att passera en exaflops i prestanda, det vill säga en triljon eller 1018 flyttalsoperationer per sekund. För att verkligen kunna utnyttja alla möjligheter behövs effektiva och skalbara parallella algoritmer och programvara.

–  Detta är sedan länge ett styrkeområde inom den beräkningsinriktade och datavetenskapliga forskningen vid Umeå universitet, skriver Institutionen för datavetenskap i ett pressmeddelande.

Projektet ska utveckla nya algoritmer, utforska avancerade schemaläggningsstrategier och exekveringssystem och utveckla automatisk optimering av programvara, så kallad offline och online autotuning. Dessutom ska man undersöka hur man undviker flaskhalsar inom kommunikation och synkronisering av de miljontals beräkningsuppgifter som tillsammans bildar helheten.

EU-projektet NLAFET (Parallel Numerical Linear Algebra for Future Extreme Scale Systems) är ett högprofilerat forskningsprojekt (RIA) finansierat av Europeiska kommissionen inom sektionen Future och Emerging Technologies (FET), inom EU:s ramprogram Horizon 2020.

Målet är att utveckla skalbara numeriska bibliotek för storskaliga fundamentala problem inom numerisk linjär algebra, inklusive lösning av täta och glesa ekvationssystem och egenvärdesproblem.

Forskningsprojektet och dess olika delar presenterades nyligen vid en kick-off-konferens vid Umeå universitet med deltagare från samtliga fyra parter.

Superdatorer används för att simuleringar av olika fysikaliska modeller av verkligheten och för bearbetning och analys av stora datamängder.

Superdatorerna vid Umeå universitet finns i centret HPC2N (High Performance Computng Center North). Ett av projekten är Noseg som modellerar och simulerar olika problem kring vindkraft – som terrängens betydelse för hur vindarna ser ut, isbildning på turbinblad och kraftelektronik.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)