JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svensk millimetervågsspecialist köper skotsk lasertillverkare

Millimetervågsspecialisten Sivers IMA förvärvar den skotska lasertillverkaren Compound Semiconductor Technologies Global Limited (CST Global) för minst 151 miljoner kronor i form av nytryckta aktier.

– Förvärvet av CST Global speglar ett nytt kapitel i vår historia och är en viktig del i vår strategiska plan att etablera Sivers IMA som en ledande global elektronikkomponentsleverantör inom data och telekommunikation. Detta är första steget i en större plan i vilken vi inledningsvis avser ansöka om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North, med målsättningen att i ett nästa steg byta till Nasdaq Stockholms huvudlista, säger företagets styrelseordförande Björn Norrbomi ett pressmeddelande.

Det finns i princip inget överlapp med Sivers IMA:s egna produkter inom mikrovågs- och millimetervågsområdet även om bägge företagen riktar sig till kommunikationsområdet. 

CST är ett privatägt företag i Glasgow som konstruerar och tillverkar halvledarlasrar och andra halvledarbaserade optiska produkter. Företaget har en egen halvledarfab och omsatte cirka 40 miljoner kronor under det brutna räkenskapsåret 2016 med en förlust på 8 miljoner på rörelseresultatsnivå. 

Det största tillämpningsområdet är optisk kommunikation. Kunderna finns inom telekommunikation, fibernät, industri, försvar och hälsa.

Sivers IMA uppger att tillväxten är stark, upp 47 procent för första halvåret 2017, och att rörelseresultatet för helåret blir positivt.

Samtidigt konstaterar företaget att den egna verksamheten inte går med vinst trots att omsättningen lyft med 45 procent under motsvarande period.

Sivers IMA betalar med 27 924 998 nyemitterade akiter på tillträdesdagen. Vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 13 962 499 nyemitterade aktier om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger 72 miljoner kronor.

Räknar man snittkursen under de tio senaste handelsdagarna kostar en aktie 5,40 kronor vilket innebär att den initiala köpeskillingen blir 151 miljoner kronor. CST:s ägare kan komma att äga 50 procent av det sammanslagna bolaget.

Tilläggas kan att det finns ett antal villkor som ska uppfyllas för att affären ska bli av. Bland annat måste den godkännas av en extrastämma. Företaget behöver också fylla på kassan med 80 miljoner kronor.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)