JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
torsdag 9 december 2021 VECKA 49

Umeåföretaget Elastisys deltar i ett EU-projekt om så kallad Fog computing – att flytta datorkraften för exempelvis IoT ner från molnet närmare ändnoderna. EU-projektet heter Fog Guru och startade den 1 september.

Elastisys är en avknoppningsföretag från Umeå universitet med Erik Elmroth, professor på institutionen för datavetenskap, bland grundarna. Företaget utvecklar produkter och tjänster för automatisk resurshantering i molntjänster.

EU-pengarna ska användas till utbildning av industridoktorander. De ska tränas inte bara i fog computing-teknik utan också i teknisk innovation och entreprenörskap.

Två av dem kommer att anställas av Elastisys, med fokus på forskning kring intelligent automation av resurshantering.  Ytterligare två kommer att vistas hos Elastisys i Umeå under ett år.

Fog Guru ska pågå under fyra år. Utöver Elastisys deltar det italienska företaget U-Hopper, Universitetet i Rennes, Tekniska universitetet i Berlin och organisationerna EIT Digital och Las Naves.

MER LÄSNING: