JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

En IEC-standard för att övervaka och underhålla lite större solcellsinstallationer, har antagits som svensk standard under namnet SS-EN 61724-1.

Standarden är knappast aktuell för mindre hushållsanläggningar. För anläggningar på några hundra kW och uppåt, kan en övervakning å andra sidan enligt SEK Svensk Elstandard vara av stort intresse, bland annat för att ge underlag för förebyggande underhåll.

Genom att jobba mot standarden kan man jämföra verklig prestanda med förväntad, eller jämföra olika installationer med varandra. Man kan också se prestandaförändringar hos enskilda paneler och upptäcka nya eller kommande fel. 

Standarden behandlar utrustning och metoder för att övervaka olika egenskaper hos en installation för solel, och för att följa hur dessa egenskaper förändras över tiden.

Här definieras klasser av övervakning, beskrivs parametrar och vägleds till vilken utrustning som behövs. Både direkt uppmätta och beräknade parametrar behandlas.

Det finns redan en standard som antog 1999, SS-EN 61724, men den är alltså härmed överskriven och upphör formellt att gälla i april 2020. 

Här kan du köpa standarden (länk).

För vindkraft finns den liknande standarden, SS-EN 61400-12-1 (länk).
 

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)