JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

I våras blev det klart att Energimyndigheten satsar 133 miljoner kronor fördelade över fem år i det nya programmet Vindel, som är myndighetens hittills största satsning på vindkraftsforskning. Nu har 17 projekt beviljats sammanlagt 54 miljoner kronor.

I årets utlysning inom programmet Vindel kom det in totalt 53 ansökningar, varav 17 fått ok.
Projekten berör tre prioriterade forskningsområden: vindkraft för svenska förhållanden, hållbarhet samt integration i elsystemet. Och i utlysningen som varit har främst det sistnämnda haft stor framgång.

– Det är ett väldigt viktigt område där mer kunskap, kompetens och lösningar behövs för att möjliggöra en effektiv integration av stora mängder ny vindkraft i elsystemet. Så det är bra, säger Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten.

Ett av projekt som nu får stöd ska undersöka hur högfrekventa transienter i ett kabelnät påverkar anslutna komponenter, ett annat ska studera övertoner och kopplingsöverspänningar i och i närheten av vindparker anslutna till högre spänningsnivåer medan ett tredje syftar till att bättre förstå hur egenskaper hos spänningsdippar i elsystemet (elkvalitet) påverkar vindturbiner.

Här kan du läsa hela listan av beviljade projekten (länk).

Vindkraft förväntas utgöra en hörnsten i omställningen till ett helt förnybart elsystem fram till år 2040. För att nå dit kan den årliga elproduktionen från vindkraft behöva öka med hela 50 TWh, menar Energimyndigheten.

Syftet med Vindel-programmet är att bana väg för utbyggnaden av vindkraft. Då är det viktigt att driften och utbyggnaden sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – så även det är en ingrediens i programmet. Likaså har hållbarhet kommit in som ett nytt forskningsområde inom programmet.

Utlysningen 2017 har varit riktad både mot behovsdrivna akademiska projekt och mot företagsdrivna utvecklingsprojekt. Pengarna fördelas över fem år.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

 

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)