JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Idag startar Post- och telestyrelsen auktionen av 700 MHz-bandet som ska ge högre datatakter och större kapacitet men också bättre täckning i glesbygden. Tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala. Det är alltså vinnarna som bestämmer hur frekvensutrymmet ska användas.

Totalt omfattar auktionen 60 MHz fördelat på två tillstånd på vardera 10 MHz (2×5 MHz), ett tillstånd på 20 MHz (2×10 MHz) i den del av frekvensbandet som erbjuder både upp- och nedlänk samt fyra tillstånd på vardera 5 MHz i nedlänksdelen.

En aktör kan maximalt förvärva 40 MHz i auktionen.

Ett av tillstånden är förenat med krav som ska bidra till bättre täckning för tal- och datatjänster på minst 10 Mbit/s i glesbygden. Den som vinner tillståndet ska använda minst 200 miljoner och högst 300 miljoner för att bygga täckning i områden som PTS pekat ut.

Lägsta bud i auktionen är 50 miljoner kronor per 5 MHz, vilket innebär att staten drar in minst 600 miljoner kronor.

Auktionen genomförs i flera budrundor över internet. I ett första steg avgörs hur stort frekvensutrymme i de respektive delarna av bandet som budgivare vinner. Det andra steget består av en budrunda som avgör budgivares placering i bandet.

Efter varje avslutad auktionsdag kommer PTS att publicera information om summan av de gällande högsta buden i auktionen på sin hemsida (länk).

Auktionen beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan pågå längre.

MER LÄSNING: