JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Högskolan i Halmstad växer nanotrådar för IoT

Fyra miljoner kronor från Vetenskapsrådet är vad Högskolan i Halmstad har fått för ett nytt forskningsprojekt inom nanoteknik med sikte på nya typer av optiska komponenter för elektronikindustrin.

Håkan Pettersson

– Att Vetenskapsrådet nu återigen satsar medel på vår utveckling av banbrytande optiska sensorer är ett bevis på att forskningen håller internationell toppklass, säger Håkan Pettersson, professor i fysik och forskningsledare i ett pressmeddelande.

I det nya projektet ska forskarna tillverka optiska sensorer som effektivt omvandlar elektromagnetisk strålning till en elektrisk signal. Det som gör sensorerna speciella är att nanotrådar kan odlas som små nanoträd direkt på en kiselplatta för att därefter bäddas in i ett periodiskt mönster av ett isolerande material.

Metoden skapar en så kallad fotonisk kristall som kraftigt förstärker den inkommande optiska signalen. Den nya sensorkonstruktionen gör det dessutom möjligt att externt styra sensorernas känslighet för olika våglängder med hjälp av en elektrisk signal, på ett enligt forskarna fundamentalt nytt sätt.

Tekniken tros kunna ge bättre och billigare produkter för tillämpningar inom exempelvis IoT, där elektronik, avstämbara sensorer och batterier i form av nanotrådsbaserade solceller integreras på samma chip.

– Projektet är ett utmärkt exempel på hur grundforskning och tillämpningsperspektiv tillsammans skapar både en intressant produkt och ny kunskap, säger Håkan Pettersson i pressmeddelandet.

Förutom forskare på Högskolan i Halmstad och Lunds universitet deltar internationellt ledande forskare på Harvard University i projektet. Forskningsanslaget från Vetenskapsrådet ska huvudsakligen användas till att finansiera nya doktorander.

Forskningsgruppen har nyligen även fått ett anslag om två miljoner från Vinnova för att arbeta med ett mer tillämpat detektorprojekt baserat på nanoteknik.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)