JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Regeringen har idag gett Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens i företag och offentlig förvaltning, inklusive universitets- och högskolesektorn.

Genom ett brett statistikunderlag ska SCB belysa variation i användningen av AI och analys av stora datamängder inom och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. SCB ska använda AI, i form av textanalys och maskininlärning, i syfte att göra uppskattningar av användningen av AI bland svenska företag.

SCB ska i uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2020, ha nära dialog med Vinnova, DIGG, Tillväxtanalys och SKL.

Det är sedan tidigare känt att svenska företag är dåliga på att använda stora datamängder vilket exemplvis framgår  av OECD-rapporten N2017/07509/D.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus