JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Scania och Volvo: Bygg elvägar nu!

En elväg för lastbilar mellan Helsingborg och Stockholm plus laddplatser för tung trafik. Det är två förslag till regeringen som Volvo och Scania för fram i en gemensam debattartikel.

De två företagen föreslår att staten ansvarar för finansieringen av utbyggnaden av vägel så att elektrifiering av triangeln mellan Stockholm, Malmö och Göteborg kan ske snabbt.

För fasta laddplatser föreslås rast- och viloplatser längs sträckorna Göteborg-Jönköping-Halmstad-Strömstad-Mariestad. Som en första storskalig elväg föreslås sträckan Helsingborg-Jönköping-Stockholm.

Även om man ännu inte beslutat om exakt vilken teknik man ska använda kan mycket av investeringarna göras redan nu. För ett samarbete med regeringen föreslår Fossilfritt Sverige, Volvo och Scania fem steg:

• Det behövs en strategi som tydliggör vilken myndighet som är ansvarig för att få fram el till utvalda områden och beslutar om vägsträckor, samt vem som finansierar förstärkningen av elnätet. 

• Gör ”väg-el” till ett innovativt snabbspår för att pröva nya tillståndsprocesser för elnätet.

• Ta fram en utbyggnadsplan för lastbilsanpassad laddinfrastruktur. Företagen kan bidra med kunskap om transportflöden men regeringen behöver samordna arbetet.

• Det behövs inga ytterligare pilotprojekt utan Sverige bör satsa på en storskalig dragning på en längre sträcka där ett fåtal åkerier och väldefinierade transportköpare står för stor andel av transportflödet.

• Sverige bör arbeta strategiskt med exempelvis Tyskland och Frankrike för att sätta agendan för harmoniserade elvägssystem inom EU.

Hela debattartikeln finns här (länk).

 

 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)