JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Så mäter du små resistanser

Det är svårt att mäta små resistanser. Felkällor blir lätt oproportionerliga. Det finns metoder för att undvika eller kompensera för sådana felkällor – nu flaggar SEK Svensk Elstandard för en omfattande vägledning som finns att tillgå i form av en standard.

När du ska mäta små resistanser kan felkällor som annars inte spelar någon roll bli oproportionerligt stora. Dessa går att undvika eller kompensera för. Genom ett internationellt samarbete har en omfattande beskrivning och vägledning samlats i standarden SS-EN IEC 62812.

Standarden beskriver tvåtrådsmätning och fyrtrådsmätning, som gör att du undviker extra spänningsfall i ledningen som strömförsörjer mätobjektet. Den ger teoretisk bakgrund, beräkningsmetoder och praktiska anvisningar.

Den går också igenom olika felkällor – särskilt hur du gör för att kompensera för termoelektriska effekter. Däremot behandlas inte bryggor.

Standarden är framtagen inom den tekniska kommittén TC 40 för kondensatorer och motstånd inom IEC, den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. Den behandlar särskilt problem förknippade med mätningar inom elektronik, till exempel motstånd för ytmontering.

För svensk del har SEK-kommittén SEK TK 40 Passiva komponenter deltagit i arbetet inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

Här kan du nå en förhandsvisning av de inledande avsnitten i den färska standarden (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)