JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

En färsk rapport från Elsäkerhetsverket visar att det finns brister hos både de företag som installerar solpaneler och i så många som var tredje solcellsanläggning.

– Det är ett växande intresse för att installera solceller vilket innebär att det blir ännu viktigare att säkerställa att det är kvalitetsprodukter som används i anläggningarna. Det är allvarligt att vi hittat så många brister när det gäller hur dessa installeras, säger Jonas Bengtsson, elinspektör och projektledare för projektet ”Solel” på Elsäkerhetsverket, i ett pressmeddelande.

Tillsynsprojektet ”Solel” omfattade ett 40-tal företag och anläggningar över hela landet. Hos de besökta företagen var det främst det så kallade ”egenkontrollprogrammet” och dess efterföljande arbeten som granskades.

Brister i installationerna upptäcktes i var tredje anläggning och handlar exempelvis om felaktig förläggning och uppfästning av kablar, otät kapsling och avsaknad av varselmärkning och dokumentation.

Egenkontrollprogrammet är ett krav för registrering som elinstallationsföretag och innehåller de olika arbetsmoment och åtgärder som företagets medarbetare ska följa i sitt arbete.

I tillsynsprojektet visade det sig att en tredjedel av medarbetarna i de kontrollerade företagen inte kände till det egenkontrollprogram de arbetar under. Och i 35 procent av de undersökta företagen används inte egenkontrollprogrammet alls i den dagliga verksamheten.

En annan brist som blev tydlig är hur företagen förhåller sig till EMC-störningar som kan uppstå i en solcellsanläggning. Mer än hälften av elinstallationsföretagen hade inte uppmärksammat EMC-problemen under projekteringen av de solcellsanläggningar de utfört, trots att det finns stora möjligheter att eliminera störningsrisken genom att använda rätt installationsteknik och utrustning.

Rapporten finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)