JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Här är de sex första superbatteriprojekten

Den europeiska forskningssatsningen Battery 2030+ har dragit igång. Här är de första sex projekten som fick anslag.

Batterier med större lagringskapacitet, längre livslängd, högre säkerhet och bättre miljövänlighet än dagens batterier. Det är målen i forskningsprogrammet Battery 2030+, som koordineras av svenska Uppsalaprofessorn Kristina Edström.

Elektroniktidningen skrev om Battery 2030-plus i höstas.

Målen har nu konkretiserats i sex stycken treåriga projekt med en sammanlagd budget på 40,5 miljoner euro. 

Big-map ska försöka utveckla ny batteriteknik med hjälp av artificiell intelligens, modelleringar och nya experimentella metoder. Det handlar om att förstå vilka elektrodmaterial och elektrolyter som kan kombineras bäst för att få ett batteri att lagra så mycket energi som möjligt eller att kunna snabbladdas i olika situationer. I projektets konsortium ingår superdatorer, synkrotroner, neutronanläggningar och annan europeisk storskalig forskningsinfrastruktur.

Instabat ska utveckla fyra olika typer av sensorer baserade på optisk fiber. De ska mäta reaktioner i battericeller.

Sensibat ska skapa sensorer som mäter ett batteris interna temperatur, stresspåverkan, gasutveckling, med mera. Det kan resultera i batteristyrsystem som ger bättre hållbarhet, bättre prestanda och ökad livslängd.

Spartacus ska använda akustiska sensorer för att upptäcka och förstå reaktioner som leder till att batterier degraderar. Också här kan resultatet bli nya styrsystem för förbättrad hållbarhet och säkerhet,

Bat4ever ska studera litiumbatterier som använder polymera system som gör att tuffare kemier kan användas än vad som är fallet idag. Det gör att batterierna ska kunna lagra mer energi än dagens, men vara minst lika säkra och hållbara.

• Projektet Hidden studerar självläkande elektrolyter och separatorer i batterier som använder litiummetall som negativ elektrod. Målet är solida batterier med högre kapacitet

Fler projekt är under planering.

– Detta är startprojekt. Vi ser fram emot några fler under 2021 och ytterligare under 2022. Sedan finns redan planering av fortsättning efter de första tre åren det vill säga för nästa fas 2023, säger Kristina Edström.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)