JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Med sex röster mot två har USA:s högsta domstol beslutat att Google hade rätt att kopiera gränssnitten till Javas programbibliotek. HD avstår dock från att ta ställning i den kontroversiella frågan om programgränssnitt överhuvudtaget kan upphovsrättsskyddas.

Under ett decennium av rättegångar har besluten gått åt båda hållen. Nu har högsta domstolen klubbat vad som slutligen gäller: Google bröt inte mot Oracles upphovsrätt när det kopierade gränssnitten till 37 stycken Javabibliotek.

Googles operativsystem Android är skrivet i programspråket Java. I mitten av 00-talet bestämde Google att det också ville använda Javas standardmetoder. Därmed skulle Javaprogrammerare slippa lära sig nytt, och kod för Android skulle i stor utsträckning bli kompatibel med standard-Java.

Förhandlingar med rättighetsinnehavaren Sun strandade på frågor kring vem som skulle ha den slutliga kontrollen. Google körde till slut över Sun genom att anta att någon licens egentligen inte alls behövdes. 

Programkoden som implementerade standardmetoderna författade Google på egen hand. Det som Google kopierade var bara metodernas namn och definitioner.  

När Android släpptes år 2007 bet Sun i det sura äpplet och tackade Google med konstaterandet att Google genom sitt val av Java trots allt hade gett språket mer spridning.

Allt var frid och fröjd tills Sun i januari 2010 köptes av Oracle, som insåg att rättsläget var oklart och i augusti stämde Google för intrång i både patent och upphovsrätt. Patentstämningen avhandlades snabbt och fokus hamnade på det eventuella upphovsrättsbrottet. 

Oracle yrkade till slut på ett skadestånd på nio miljarder dollar. 

Två frågor blev centrala: går det överhuvudtaget  att upphovsrättsskydda programgränssnitt? Om ja, kunde Googles kopiering ändå anses vara skälig, fair use? 

Olika instanser drog olika slutsatser i båda frågorna. I november 2019 hamnade de till slut på högsta domstolens bord. Pandemin har bidragit till att skjuta upp HD:s beslut men igår kom domen.

HD tog inte ställning i frågan om programgränssnitt överhuvudtaget går att upphovsrättsskydda. Däremot anser HD att Googles användning i så fall ändå var att betrakta som fair use.

HD jämför i domen programgränssnitt med bibliotekens klassifikationssystem, där exempelvis Oeaea i det svenska systsemet är Upphovsrätt och Pubbz är Särskilda programspråk. Klassificeringssystemet är snarare ett sätt att organisera litteratur, än litteratur i sig.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus