JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. KARTLÄGGNING: Här kan Europas lastbilar laddas under rasten

Nu finns en kartläggning över var europeiska lastbilar tar paus under transportuppdrag. Kartan är en grov skiss, men ger en vink om var det kommer att behöva byggas snabbladdare.

Tyska forskningsinstitutet Fraunhofer har kartlagt vid vilka koordinater i Europa som dagens lastbilschaufförer parkerar för kortare och längre tider.

Metoden har varit att spåra rörelserna hos inte mindre än 400 000 lastbilar i 35 länder, inklusive Sverige. Uppdraget kom från Acea (European Automobile Manufacturers’ Association).

– Antalet elektriska lastbilar kommer öka kraftigt på marknaden under de närmaste åren. Men infrastrukturen för att ladda dessa lastbilar är sorgligt eftersatt – den behöver rullas ut akut! 

Så sade Aceas gd Eric-Mark Huitema. Sedan beställde han en utredning av Fraunhofer av exakt var dessa laddstationer kunde tänkas behövas.

Laddningsplatserna blir inte nödvändigtvis exakt desamma som dagens rastplatser.  Dels varierar elnätsinfrastrukturen och dels kan det antas att speditionsföretagen kan anpassa sig till ändrade förutsättningar.  

Genom att slå samman näraliggande stopplatser reducerade Fraunhofer antalet uppställningsplatser till cirka 30 000 stycken. De är av olika slag – hamnar, rastplatser, lager och annat.  Kartan är en grov kartläggning – Fraunhofer har inte ens lagt tid på att kolla upp vad som är vad.

Kartläggningen försöker svara på frågor både kring regional och långväga transport.  Här finns användbar statistik ur fågelperspektiv, exempelvis på hur långt från landsvägarna som parkeringsplatserna ligger, hur länge pauser varar och hur långt det är till existerande laddarplatser. Den här typen av siffror finns i rapporten:

• Mellan en tredjedel och häften av uppställningsplatserna ligger nära transportlederna.

• Nånstans mellan en fjärdedel och en tredjedel av stoppen sker på speditionsföretagens egna terminaler. Bara 1–5 procent sker på hamnar och färjeterminaler. 

• Vad gäller långväga transport är 35 procent av rasterna på mellan en halv och en hel timme, och 60 procent under tre timmar.  Övriga raster är huvudsakligen på mellan åtta och 23 timmar. 

• Vad gäller regionala transport är stopp på under en timme fler, och stopp på 8–23 timmar färre.

Det brukade finnas en skepsis mot batteridrivna lastbilar. Idag lutar det åt att de de kommer att ta en stor andel av transportuppdragen. Särskilt regionalt, men även långväga. 

Långväga transport kommer inte bara att vara chipspåsar, som en Scaniachef en gång påstod. Han sade det halvt på skämt. Samtidigt underskattade han utvecklingstakten. De megawattladdare han efterlyste håller på att bli verklighet. De kan ladda med hast under förarens rast.

Ladda hem rapporten här: (länk).

 

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)