JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Displayforskare: Tar färgfenomen från faunan

Strukturella färger är vanligt i naturen. Färgspelet hos påfågelfjädrar, fjärilsvingar och skalbaggar är exempel på detta. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat en metod som kan skapa energieffektiva och billiga färgskärmar med hjälp av just strukturella färger. Studien är publicerad i Advanced Materials.

Färger kan skapas på olika sätt. Dels genom att olika pigment reflekterar tillbaka ljuset i olika våglängder som ögat sedan uppfattar som färger. Dels genom att ett materials struktur i nanoskala får ljuset att interfererar med sig självt – så skapas strukturella färger.

En reflektiv skärm.

Forskare vid Linköpings universitet har nu utvecklat en metod för att skapa strukturella färger för så kallade reflektiva färgskärmar. En reflektiv skärm skapar en bild genom att kontrollera hur ljus från omgivningen reflekteras. Ingen egen belysning behövs, vilket är en fördel.

Vanligen är dagens reflektiva skärmar svartvita. De metoder som hittills använts för att få färg i dessa skärmar är komplicerade med varierande resultat.

Linköpingsforskarnas nya tillverkningsmetoden påstås däremot vara enkel. I framtiden spås den dessutom kunna användas för att skapa extremt energieffektiva, tunna och lätta färgskärmar för en mängd användningsområden.

– Med en enkel metod kan vi få fram strukturella färgbilder med elektriskt ledande plaster, eller ledande polymerer. Polymeren appliceras på spegeln med hjälp av förångning och polymerisering, men innan polymeriseringen belyser vi substratet med UV-ljus, säger Shangzhi Chen i ett pressmeddelande och fortsätter:

–Ju längre tid vi belyser med UV-ljus desto tjockare blir polymerfilmen och på så sätt kan vi styra vilka färger som ska framträda på olika ställen.

Shangzhi Chen är doktor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet och huvudförfattare till artikeln om nya dynamiska strukturella färgbilder, publicerad i tidskriften Advanced Materials.

Den nya metoden kan producera alla färger i det synliga spektret. Färgerna kan dessutom justeras i efterhand med hjälp av en elektrokemisk variation av polymerens redox-tillstånd.

Som närmaste tillämpning ser forskarna elektroniska etiketter och enklare skärmar. På sikt tros även mer avancerade skärmar kunna tillverkas med metoden.

– Men det krävs fortfarande en del forskning innan vi är där och nya projekt är redan igång, säger Magnus Jonsson, biträdande professor vid laboratoriet för organisk elektronik på Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings universitet.

Här kan du nå artikeln i Advanced Materials (länk).

Ingressbild: Magnus Jonsson och Shangzhi Chen i labbet.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)