JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
lördag 27 november 2021 VECKA 47

Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se till att mobiltäckningen blir bättre i hela landet.

– Vi ska förbättra mobiluppkopplingen på platser där den idag är otillräcklig, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Regeringens beslut består av tre delar:

  • PTS ska analysera behovet av stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. PTS ska särskilt utreda om de beloppsgränser som gäller för statens stöd för sådana åtgärder, bör förändras. Om beloppsgränserna inte bedöms relevanta ska PTS föreslå nya nivåer samt redogöra för skälen för detta.
  • PTS ska vidare informera konsumenter om åtgärder som en konsument själv kan vidta för att förbättra sin mobiltäckning.
  • PTS ska dessutom göra stickprovsmätningar från operatörernas mobiltäckningskartor.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus