JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ferroamp tar in 78 miljoner

Svenska Ferroamp – som utvecklat en plattform för lagring av förnybar energi – har tagit in 78 miljoner kronor i en riktad nyemission. Pengarna ska användas för att investera i försäljning, systemutveckling och en fortsatt industrialisering.

Ferroamp har utvecklat EnergyHub, ett system som integrerar solenergi, energilagring och likströmslaster med intelligent styrning och realtidsövervakning. All omvandling mellan elnät och likströmsnät sker i EnergyHub, som kan anpassas till alla olika effektbehov, från villor till stora kommersiella fastigheter.

Tanken är att systemet ska se till att använda den egenproducerade energin så effektivt som möjligt – för att på så vis undvika att köpa el när den är som dyrast och samtidigt avlasta elnätet.

Ferroamp menar att det egna systemet gör att fastighetsägaren kan bli en del av lösningen i den pågående elektrifieringen av samhället. I den omställningen är utbyggnaden av laddinfrastruktur och förnyelsebar energi, men också hantering av kapacitetsbrist i elnäten, en centrala frågor.

Nu står Ferroamp inför en upptrappning.

För en dryg månad sedan tecknade företaget bland annat ett samarbetsavtal med elektroniktillverkaren Note, som innebär att Note ska börja tillverka EnergyHub i sina fabriker i Norrtälje och Pärnu.

Planen är att volymtillverkningen ska vara igång under årets fjärde kvartal.

– Samarbetet med Note är ett viktigt steg i vår fortsatta industrialisering av bolaget, när vi går från att vara produktionsstyrda till skalbar volymproduktion, kommenterade Krister Werner, vd på Ferroamp, avtalet i ett pressmeddelande.

Den aktuella nyemissionen pekar i samma riktning: att accelerera tillväxten.

I samband med den kliver det svenska fastighetsbolaget Wallenstam in som ny ägare i Ferroamp. I ett slag får fastighetsbolaget motsvarande cirka 7,4 procent av totalt antal utestående aktier i Ferroamp.

Utöver Wallenstam har två institutionella investerare tecknat sig i den riktade nyemissionen.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)