JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Luleå universitet först med autonom skotning

Maskinen söker på egen hand upp timmerstockar, plockar upp dem och transporterar dem till en upphämtningsplats. Forskare på Luleå tekniska universitet är först i världen att demonstrera autonom skotning, som den här arbetsuppgiften kallas.

Den lyckade demonstrationen ägde rum i Hörnefors i Västerbotten förra veckan. 

Magnus Karlberg

− Det här kommer att rita om kartan för branschen och hur andra aktörer inom området ser på operationer som dessa, kommenterar Magnus Karlberg, professor i maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.

Han är övertygad om att autonomt skogsbruk finns i framtiden, även om det fortfarande kan ligga många år bort.

− Vi har visat att tekniken finns och fungerar. Men det är såklart skillnad att arbeta med detta från ett forskningsperspektiv jämfört med kommersiell verksamhet. Vi forskare kan unna oss att kliva in i framtiden på ett helt annat sätt.

Forskarna har förfinat de olika autonoma momenten för sig, och nu sattes de första gången samman till en sekvens: köra,  hitta stockar och styra kran. 

Automatiseringen kan innebära ett mer hållbart skogsbruk. Mindre och mer energisnåla maskiner borde kunna arbeta betydligt mer skonsamt i skog och mark.

− Vi har i dag möjligheten att göra skogsmaskinerna så smarta att de själva kan läsa av omgivningen och upptäcka områden som är känsliga. Ett exempel kan vara att sensorer på maskinen upptäcker renlav och väljer andra vägar för att skona marken, säger Magnus Karlberg.

Fordonet saknar förarhytt, kan styras med fjärrkontroll, väger tio ton och drivs med biodiesel. Drivlinan är hydrostatisk, liksom skogskranen och pendelarmarna. 

− Vi behöver fortsätta jobba med att göra systemen mer robusta. Vi vet nu att plattformen klarar av arbetsuppgifter även i regn men för att implementeras i industrin krävs det att maskinerna är pålitliga i till exempel kallgrader, snöfall och dålig terräng.

En första skiss på maskinen, en ”terrängfordonsplattform”, fanns redan 2014. 

Nu kommer den att utvecklas vidare i det nystartade labbet Aoro (Arctic Off-Road Robotics Laboratory) som också disponerar en mobil fältforskningslokal. Aoro ska undersöker ”mobila autonoma system i ostrukturerade miljöer”. 

Aoro är ett samarbete mellan ämnet maskinkonstruktion på Luleå tekniska universitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Skogstekniska klustret.

En lång rad partners har bidragit: Kempestiftelserna, Poclain Hydraulics, Holmen Skog, SCA, Sveaskog, Energimyndigheten, Vinnova, Mistra,  Parker,  Nord-Lock Group,  Olofsfors och Leica Geosystems.  

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)