JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ericsson: Medger korruption i Irak

Efter att ha fått upprepade förfrågningar från media kring en två år gammal internutredning om verksamheten i Irak lättade Ericsson igår kväll på förlåten. Utredningen visade att det förekommit korruption i landet och att pengar kan ha gått till terrororganisationer.

Internutredningen genomfördes under 2019 och utlöstes av oklar redovisning av utlägg i Irak under 2018.

Ericsson tog dessutom hjälp av en extern juridisk rådgivare för att kontrollera anställdas, försäljningsrelaterade tredje parters och leverantörers agerande i Irak under perioden 2011 till 2019. Utredarna hittade allvarliga regelefterlevnadsbrott och brott mot den affärsetiska koden.

Ericsson skriver i pressmeddelandet:

Den fann också stöd för korruptionsrelaterade missförhållanden, inklusive: monetär donation utan tydlig mottagare; betalning till en leverantör för arbete utan en definierad omfattning och utan dokumentation; användning av leverantörer för att göra kontantbetalningar; finansiering av olämpliga resor och utgifter; och opassande användning av försäljningsagenter och konsulter. Dessutom fann man överträdelser av Ericssons interna finansiella kontroller; intressekonflikter; bristande efterlevnad av skattelagar; och förhindrande av utredningen.
   Utredningsgruppen identifierade också betalningar till mellanhänder och användning av alternativa transportvägar, i samband med kringgående av den irakiska tullen vid en tidpunkt då terroristorganisationer, däribland ISIS, kontrollerade vissa transportrutter. Utredarna kunde inte fastställa de slutliga mottagarna av dessa betalningar. Betalningsupplägg och kontanttransaktioner som potentiellt innebar risk för penningtvätt identifierades också.

Flera anställda tvingades lämna företaget plus att ytterligare disciplinära och korrigerande åtgärder vidtogs.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)