JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Skogsmaskinen styrs över 5G

Föraren av skogsmaskinen sitter inte i förarhytten utan styr den med VR-hjälm på huvudet i realtid via 5G-nätet. 

Det är fysiskt påfrestande att vara förare i en så kallad skotare –  ett terrängfordon som plockar virke på avverkningsplatsen och transporterar det dit en timmerlastbil kommer åt det. 

I ett forskningsprojekt i Uppsala styrs skotaren, inklusive kranen, från en barack i närheten via VR-hjälm, kameror på fordonet och ett privat 5G-nät. På toppen av maskinen monteras en 5G-antenn.

Bättre arbetsmiljö är den stora vinsten. 

Ulf
Seijmer

– I skogen är det slitsamt för kroppen att vara förare av skotare. Själva hytten på skotaren utgör därför också en stor del av kostnaden för maskinen, berättar Ulf Seijmer för Elektroniktidningen.

Han är innovationschef på Induo som levererar radiohårdvaran till projektet. 

En annan vinst är minskade kostnader. 

– Det är betydligt enklare och billigare att bygga en maskin utan hytt och utan hänsyn till människans arbetsmiljö. 

I studien sitter föraren med vr-hjälm i en barack i skogen. I verkligheten kommer hen lika gärna att kunna sitta på kontoret. 

Flera förare av olika maskiner kommer kanske att kunna dela arbetsplats. Kanske kommer en enda förare att kunna styra flera maskiner samtidigt.

Telenärvaro har varit en av de spännande nya möjligheter som 5G hoppats kunna bjuda på. Standarden ska ha de korta fördröjningar som krävs för att fjärrstyrning i realtid ska bli realistiskt. 

Projektet bedrivs i samarbete mellan Ericsson, Skogsforsk och Telenor. Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. 

Tillämpningen har utmaningar. En är att berg hamnar i vägen för signalen. En del av lösningen är en högt placerad antenn – forskarna har lyft upp den till 22–23 meter via skylift.

Ett annat problemen är att stora avvikelser i fördröjning i överföring gör systemet hackigt eftersom det av säkerhetsskäl återgår till ett noll-läge när det dröjer för lång tid mellan kontrollsignaler. 

Det dedikerade nätet är ett så kallat ”network in a box” från Ericsson, begränsat till 20 MHz. 

Projektet hoppas kunna gå vidare och testa en ny version av basstationen från Ericsson. 

Tekniken kanske kan finnas i skarp drift om 3–5 år. 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)