JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Rapport om läget på V2X-fronten

Elbilar är rullande gigantiska batterilager och många är sugna på att kunna utnyttja dem till mer än att bara driva bilen i sig. Konceptet kallas V2X och en färsk rapport från Power Circle  ger en överblick över teknik och forskning.

Rapporten heter  Forskning och utveckling av V2X i Sverige och är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.

V2X (Vehicle to Everything) syftar i det här sammanhange på bidirektionell laddning – att låta elbilen inte bara ta emot utan även leverera el till omgivande system.*

V2X öppnar för optimering, flexibilitet och hantering av flaskhalsar för bilägare, balansansvariga och lokalnätsägare. Elsystemet skulle kunna använda dem för frekvensreglering och andra tjänster.

Pilotprojekt och tester pågår runt om i världen, men knäckfrågor återstår att lösa.

Tidigare brukade V2X mest handla om teknik. Idag handlar allt fler projekt om affärsmodeller, beteendefrågor, lagar, policys och standarder.

Rapporten baseras på litteraturstudier och intervujer med forskare och aktörer.

De flesta deltagare i studien tror att tekniken kommer börja komma på plats inom ett till fem år. Vissa tror bilen kommer att bli en naturlig del av energisystemet. Andra anser att bilen enbart ska användas för sitt primära syfte – det vill säga transport.

Flera i studien efterfrågade storskaliga eller kommersiella pilotprojekt.

 Anna Wolf

– Generellt verkar Sverige ha goda förutsättningar för att utveckla området V2X, säger Anna Wolf, vice vd och elsystemexpert på Power Circle.

– Vi har forskning i framkant inom flera områden, såväl som en väletablerad industri med både fordonstillverkare, laddoperatörer och relativt välutvecklade marknader för flexibilitet och stödtjänster.

– Vi hamnar dock på efterkälken vad gäller större pilotprojekt och demonstrationer på området, och här finns ett stort behov av större satsningar framöver.

Rapporten finns här (länk).


FOTNOT
* V2X används i andra sammanhang som beteckning på trådlös kommunikation mellan fordon, infrastruktur och andra system i trafikmiljön.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)