JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ska undersöka Sveriges el-flexibilitet

Industrins flexibilitet – förmågan att pausa sitt elbehov – har historiskt underskattats. Ett nytt projekt ska utreda de faktiska möjligheterna till flexibilitet i Sverige.

Power Circle, Uppsala universitet och Plexigrid ska utreda frågan i ett projekt som pågår till hösten 2025, fyndigt döpt till Flexability.

Flexibilitetens värde, dess ekonomiska potential och de hinder som finns – det är vad som ska utredas.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.

Johanna Lakso

– Flexibla resurser kommer att spela en avgörande roll för en snabb elektrifiering med bibehållen driftsäkerhet, säger Johanna Lakso vd på Power Circle i ett pressmeddelande.

En kartläggningen har visat att tidigare studier fokuserat på teoretisk potential och att flexibilitetsresurser historiskt har underskattats. Exempelvis har industrin inte ansetts kunna delta med snabba flexibilitetstjänster. Men de senaste åren har flera industriella processer lyckats förkvalificera sig för snabba stödtjänster hos Svenska kraftnät.

Här är en av frågeställningarna: hur påverkar flexibilitet det lokala elnätet? Vilket värden tillförs och hur samverkar eller konkurrera olika användningsområden?

En annan fråga: vilken är alternativkostnaden mot att bygga elnät?

Cajsa Bartusch

– Vi fokuserar särskilt på aktörsperspektivet och vilka drivkrafter, hinder, incitament och förutsättningar som finns för olika aktörer att bidra med ökad flexibilitet, säger Cajsa Bartusch docent på Uppsala universitet.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)