JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Easee erkänner brister

Det norska laddboxbolaget Easee drar tillbaka sitt överklagande av Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud av laddboxarna Home och Charge. Bolaget erkänner samtidigt att det fanns brister i dokumentation och märkning.

– Vi önskar att erkänna Elsäkerhetsverkets arbete med att upprätthålla branschstandarder och konsumentsäkerhet. De har identifierat tydliga områden för förbättringar, och för oss har detta varit en viktig lärdom, säger Lene Kristin Wilhelmsen på Easee i ett pressmeddelande.

Det var den 14 mars i fjol som Elsäkerhetsverket stoppade försäljningen av Home och Charge. Samtidigt kom krav om att åtgärda redan installerade laddare.

Elsäkerhetsverket ansåg att produkterna inte uppfyllde kraven i relevanta standarder vid tidpunkten för lanseringen på marknaden.

Easee tog ärendet till domstolen, och den svenska förvaltningsdomstolen skulle ta ställning till om försäljningsförbudet och åtgärdskravet var berättigat eller inte.

Parallellt med rättsprocessen har företaget presenterat en åtgärdsplan för Elsäkerhetsverket.

– Easee har genomfört omfattande tester av laddboxarna och uppdaterat den tekniska dokumentationen i samråd med oberoende och ackrediterade testlaboratorier. Den nya tekniska dokumentationen, överensstämmelseförklaringen och märkningen av laddarna uppfyller nu de formella kraven, säger den tillförordnade vd:n Erik Færevaag.

Easee lämnade in sin åtgärdsplan före tidsfristen den 14 mars 2024 och väntar nu på återkoppling från Elsäkerhetsverket.

- Vi vill åtgärda de brister som Elsäkerhetsverket pekade på i sitt ursprungliga beslut. Samtidigt har vi begärt vägledning om de inte skulle vara nöjda med den metod vi använder för att visa att vi uppfyller branschkraven, säger Wilhelmsen.

Flera länder har genomfört egna undersökningar till följd av försäljningsförbudet i Sverige. Den 14 mars 2024 godkände Schweiz den uppdaterade tekniska dokumentationen.

Andra länder har valt att avvakta utfallet av den svenska rättegången innan de fattar beslut om eventuellt försäljningsförbud.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)