JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Anders Widgrens senaste AI-projekt:Vaka över äldre

Anders Widgrens senaste AI-projekt:
Phone_and_wristband

Vaka över äldre

Mot en månadskostnad ska barnen via en app kunna hålla koll på sina gamla föräldrars hälsa och få larm för akuta problem, som fall. Aifloo utnyttjar artificiell intelligens, ett område som Anders Widgren fastnade för redan i tonåren.

FAKTA OM AIFLOO AB
Aifloo AB bolagiserades i mars 2015 och i juni 2015 blev det ett inkubatorföretag på Sting.

Företaget består idag av drygt 10 heltidsekvivalenter varav 6 personer jobbar heltid från kontoret på Things, KTH, där utveckling av elektronik och programvara till största delen sker.

För app-utveckling, mekanik och IPR tar Aifloo hjälp av konsulter som Evidente, Prevas och Acando. Note sköter tillverkningen och Intertek kommer att göra diverse provning och certifiering.

– Vi tar nu även hjälp av en ledande industridesignfirma i San Francisco. Och vi har stor hjälp av vårt internationella nätverk av forskare och uppfinnare.

Våren 2015 bootstrappade de tre grundarna företage och tog alla kostnader själva. Under 2015 tog Aifloo in finansiering på nära 9 miljoner kronor, merparten från ett konsortium av privata investerare.

Två emissioner hann företaget med under 2015, plus att ta ett lån från Almi.

Under våren har Aifloo säkrat ytterligare finansiering för att kunna öka takten något och under hösten räknar man med att genomföra en betydligt större finansieringsrunda än de man hittills gjort.

Föräldern har ett armband med temperatursensorer och accelerometrar. Monitoreringen kompletteras med ett positioneringssystem installerat i hemmet.

Alla data slussas till ett artificiellt neuronnät som lär sig tolka vad patienten gör och kan larma när något går snett.

Tekniken kommer från svenska Aifloo, som berättar att det finns innovativ teknik både i hårdvaran, protokollen, systemarkitekturen och serversystemets analysfunktioner.

Anders_Widgren
Anders Widgren

– Sammantaget leder det ”med ränta på ränta” till helt nya möjligheter och funktioner, säger företagets teknikchef Anders Widgren.

En av de första utmaningarna är att med sensordata från armbandet som input, avgöra den äldres aktivitet. Analysen sker med artificiell intelligens-algoritmer.

– Det finns redan idag appar till smarttelefoner och smartklockor där accelerometrar används för att larma exempelvis ifall patienten faller omkull. Men AI-analysen ger data av högre kvalitet, berättar Anders Widgren.

Det innebär färre falska larm och exaktare rapporter om patientens förehavanden.

Dagens vårdlösningar kan bestå av övervakning via videokamera eller hembesök.

– Viss information som vårt system ger, kan man över huvud taget inte följa upp idag.

Kunder är både vårdföretag och anhöriga. Mot privatpersoner tänker företaget sig en prenumerationsmodell med en månadsavgift.

– När det gäller B2B så kommer vi att ha olika modeller beroende på typ av kund.

Just nu inleds omfattande installationer tillsammans med ett par samarbetspartners i Sverige.

Innan sommaren räknar Aifloo också med att komma igång med tester tillsammans med en samarbetspartner på kontinenten.

Aifloos algoritmer är besläktade med standardteknik inom AI-området, som genetiska algoritmer och deep learning, men i egna versioner som grundaren Anders Widgren på egen hand utvecklat under många år.

Anders Widgren blev intresserad av signalbehandling redan i mellanstadiet då han utvecklade radiosändare och metalldetektorer. Självlärande system använde han i tonåren för att implementera talstyrning till sin dator.

På 90-talet använde Anders Widgren neurala nät i röststyrda handikapphjälpmedel. De blev en världssäljare för norska Gewa. Företag som Permobil integrerade Gewas fjärrstyrningsmoduler i sina elektriska rullstolar.

Under 00-talet finslipade han metoderna ytterligare för värdepappersförvaltning i IT-företaget Visolvia. Han landade i algoritmer besläktade med den teknik som idag kallas deep learning.

– Jag upptäckte att det drastiskt förbättrade analysen av finansiella marknader jämfört med alla andra metoder jag provat.

Medgrundarnas bakgrund är inte mindre intressant.

Michael Collaros och Felix Etzler är journalister kända för sin dokumentär om den svenske uppfinnaren Håkan Lans och hans kamp mot företag som använder datorgrafik utan att betala licensavgifter för hans patent.

De två är dessutom teknik­innovatörer med bland annat idéer om att presentera individuellt anpassad information för kunder i butiker.

– Michael och Felix insåg att de behövde tillföra något unikt till sitt erbjudande och fastnade för artificiell intelligens.

När de frågade runt i sitt nätverk av uppfinnare dök Anders Widgrens namn upp flera gånger.

Michael, Felix och Anders fann varandra. Också Anders Widgren har ett intresse för intellektuella rättigheter. Han är involverad i egna IPR-tvister, bland annat mot sin tidigare arbetsgivare Uponor, och är ordförande i uppfinnarföreningen IPR Forum.

Årsskiftet 2014–2015 inledde de ett samarbete och fastnade för e-hälsa som tillämpning.

Företaget Aifloo och dess monitorering av vårdbehövande blev därmed den senaste i en rad tillämpningar av AI-metoder som Anders Widgren samlat på sig.

Ljud, finansiella data, rörelsedata – allt är i grunden bara olika typer av signaler som det gäller att försöka hitta meningsfulla mönster i. Det kan göras med samma analysverktyg.

Det myllrar av konkurrenter inom ”IoT-vård”. De etablerade leverantörerna av trygghetslarm moderniserar sina produkter, sport- och aktivitetsarmband lägger till nya funktioner för e-hälsa, och så finns startups som Aifloo med wearables och andra produkter för e-hälsa.

Varför det stora intresset just nu?

– Tekniken har blivit mycket billigare, radiotekniken har standardiserats, teknikmognaden har ökat både hos användare och företag. Och inte minst bär i princip alla omkring på en display i fickan i form av en smartphone.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)