JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Här ska Hope landa

Tryckt elektronik är ett extremt starkt forskningsområde i Norrköping. Nu görs en satsning kallad Hope som ska öka farten hos de företag som utvecklar och tillverkar produkter sprungna ur området, samt få flera att bli nyfikna på och se nyttan av teknikområdet.

För mer än 20 år sedan drog Linköpings universitet igång sitt campus i Norrköping. Genom åren har en mycket stark forskningsverksamhet inom organiska elektronik byggts upp med drygt 130 personer och professor Magnus Berggren i spetsen.

Det handlar om grundforskning vid LOE, kort för Laboratory of Organic Electronics, som under åren dessutom knoppat av ett antal företag.

Jonas Nilson

– Vi har en mycket bra spinn-out-verksamhet på LOE, med brett och bra stöd till forskare som vill bilda bolag. Modellen har faktiskt uppmärksammats av Linköpings universitet, som tittar på om den kan kopieras, säger Jonas Nilson, vice vd för Norrköping Science Park, och adderar:

– Det är LOE:s spinn-out-grupp som intresserar LiU. Jag är själv med, vilket säger hur bred representation gruppen har. Vi träffas en gång i månaden. Där kan till exempel forskare testa sin företagsidé. Vi tar också upp hur vi kan stötta spinn-out-företag att komma vidare.

Steget därefter är affärsinkubatorn Lead, förutsatt att affärsidén blir antagen av programmet.

– Men Lead-programmet pågår inte under jättelång tid. De flesta börjar hitta sin väg där. De blir kanske en handfull anställda, men den riktiga tillväxten är en helt annan nivå. För att nå den finns egentligen inget i form av specifikt stöd eller annat idag.

Här är tanken att Hope – Home of Organic and Printed Electronics – ska hjälpa till.

Hittills har en förstudie finansierad av Tillväxtverket, LiU och Norrköpings Science Park genomförts. Den har fokuserat på att ta reda på vad som behövs för att stötta företag efter Lead, så att de kan växa i både affär och antal anställda. Över 30 företag och andra intressenter har intervjuats för att staka ut riktningen.

– Vårt mål med Hope är kort och gott att accelerera användning av produkter som är sprungna ur teknikområdet tryckt elektronik, säger Jonas Nilson.

Ambitionen är alltså inte i första hand att hjälpa enskilda företag att marknadsföra sig utan snarare att få upp omgivningens ögon för hela teknikområdet. Tryckt organisk elektronik har ju flera fördelar som det moderna samhället kan dra nytta av.

En viktig aspekt är teknikens hållbarhet och dess minimala miljöpåverkan.

– Produkterna är också lättare och billigare än de flesta traditionella alternativen. Tillverkningen är väldigt automatiserad, åtminstone när man kommer till rulle-till-rulle-teknik som är de senaste, konstaterar Jonas Nilson.

Exakt hur Hope kommer att ta form är för tidigt att säga. Förstudien är precis avslutad. Nästa steg är att söka finansiering.

Ett är dock säkert: ett Hope, där H:et står för House kommer att dra igång i centrala Norrköping under nästa år. En lokal är identifierad och diskussioner pågår för fullt med fastighetsägaren.

– Vi ser det som väldigt prioriterat att få till en fysisk miljö i Norrköping. Vi vill gärna att några företag startar sin produktion där, för att sedan väldigt effektivt kunna dela på utrustning på olika sätt.

Idag finns PEA – Electronics Arena – som är Rise test- och demonstrationsanläggning i närheten. Där kan företag göra sina prototyper, men också lite förserier.

Hope blir steget därefter, där företagen etablerar sin första egna produktion.

– När ett företag vuxit sig ännu större med väldigt omfattande produktion, vilket jag tror att många av dessa företag har potential att göra, handlar det om att etablera sig i en industripark utanför staden, förtydligar Jonas Nilson.

I de lokaler som just nu håller på att etableras är tanken att Hope ska ta hand om de allmänna ytorna. Där ska även ett publikt så kallat show-room byggas som ska användas för att demonstrera tekniken för allmänheten.

– Här vill vi bland annat skapa intresse för ungdomar i sina utbildningsval, för det finns ju flera starka utbildningar på LiU kopplat till elektronikdesign och annat, säger Jonas Nilsson, och adderar:

– Den här tekniken är tacksam för den har potential att vara med om att delvis förändra världen, åtminstone kring delar av elektronik i sin förlängning.

En annan del i verksamheten blir att sälja och marknadsföra teknikområdet så att till exempel stora globala bolag tar in det i sin utvecklingsplan för nya produkter.

– Det kan vara oerhört svårt för små företag att få rätt kontakter, men här kan vi kanske samla ihop ett antal starka utvecklingsavdelningar som får en presentation av Magnus Berggren och några till. Det kan vara en helt annan nivå av lockelse, och möjlighet till kontakt.

Samtidigt är Jonas Nilson övertygad om att Hope inte bara kommer att stärka dagens småföretag inom tryckt elektronik, utan att initiativet kommer att få möjlighet att stötta betydligt fler under de närmaste åren.

– En indikator är patentkurvan. Det finns en tumregel som säger att tio år efter att du fått ett patent brukar du kunna skapa affärer. Under de senast åren ser patentkurvan på LOE närmast exponentiell ut. Det är en lite skoj indikator.

På frågan om vad det betyder i praktiken svarar Jonas Nilson:

– Sedan starten har elva företag knoppats av som är sprungna ur eller har väldigt stark koppling till forskningen här. Vårt mål är att det ska vara 25 företag år 2025.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

I den del av Hope, där H:t står för Home handlar det om ett lite bredare perspektiv på fysisk närvaro i Norrköping.

– Vi kommer ju inte att utestänga företag som är verksamma på andra ställen utan vi vill ju gärna skapa en bredare community. Därför kommer det även att finnas en virtuell samlingspunkt, som blir Home.

Lite mer långsiktig ingår det även i konceptet att få till en världskonferens, som blandar teknik med tillämpningar och affärer.

– Det vill vi se om ett par år. Vi vill gärna se en community som är mer än nationell. Det finns ju några andra grupperingar inom detta teknikområde på andra platser, exempelvis i Finland och Tyskland, och vi vill gärna samarbete med dem.

Ingressbild: Fotograf Ristenstrand/Norrköping

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)