JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Byggplats: Sveriges nya inverterfabrik

Inmotion Technologies i Tyresö preparerar för expansion. Det som driver på är elektrifieringen av framförallt lastbilar och bussar. Företaget ser att dagens produktionskapacitet inte kommer att räcka på långa vägar. Därför bygger Inmotion nu en större fabrik anpassad för höga volymer.

– Elektrifiering händer just nu framförallt i truck- och bussegmentet där vi har en stor marknadsandel, säger Magnus Landegren, operativt ansvarig på Inmotion, och förklarar:

Magnus Landegren

– Alla våra kunder börjar elektrifiera sina fordon, och deras flottor blir mer och mer elektrifierade vilket för oss innebär att produktionsvolymen går upp cirka 100 procent varje år. Därför måste vi växa vår produktion och börja automatisera mer än tidigare, helt enkelt för att kunna hänga med.

Bredvid den nuvarande produktionsanläggningen på Solkraftsvägen i Tyresö har bygget av den framtida fabriken dragit igång. Det första spadtaget togs i februari och slutbesiktningen är planerad till mars nästa år. Det handlar om en investering på 250 miljoner kronor.

Fabriken får en yta om cirka 6 000 kvadratmeter. Det kan jämföras med dagens anläggning som är cirka 2500 kvadratmeter.

Martin Wennerblom

– Det blir en dubbling av ytan plus att den blir mer anpassad för volymproduktion. Högre takhöjd som bland annat ger bättre lagerutrymme, och olika portar för in- och urlastning istället för samma portar som idag, säger MartinWennerblom, marknadschef på Inmotion.

Kapaciteten i den nya fabriken kommer att kunna skalas efter behovet. Den beror av hur många produktionslinor som byggs och hur många skift företaget väljer att köra.

– Vi kommer att börja med att bygga tre till fyra högvolymslinor och varje lina kommer att producera runt 25 000 enheter per skift och år, säger Magnus Landegren.

Grundtanken är att börja med enskift, som är dagtid, och att sedan hela tiden balansera mellan en- och tvåskift.

–  När vi ligger på tvåskift börjar vi investera så att vi kan komma tillbaka till dagtid. Det kan även finnas perioder där vi behöver gå till treskift för att hantera toppar. Då arbetar vi dygnet runt fem dagar i veckan.

Inmotion Technologies

Företaget har sin bas i Tyresö, sydost om Stockholm. Här utvecklar och tillverkar det DC/AC-omvandlare, även kallat inverter, och DC/DC-omvandlare. Produkterna kan delas in i tre segment: lågspända inverter för exempelvis gaffeltruckar, högspända inverter för tunga fordon som lastbilar och bussar samt DC/DC-omvandlare som sitter mellan 700V-batteriet, som sköter framdrivning av ett elfordon, och övrig utrustning i fordonet som drivs med 12 eller 24 V.
Italienska Zapi äger Inmotion, som är ett eget aktiebolag.

Utöver produktionen som berör produkter för elektrifiering av lastbilar och bussar tillkommer produkter för elektrifiering av i första hand gaffeltruckar. Dessa kräver betydligt mindre montering och där kan en lina producera ungefär 50 000 enheter per år.

– Jag skulle säga att med den plan vi har så kan vi femdubbla kapaciteten jämfört med vad vi gör nu. Sen har vi även ytor kvar där vi kan installera fler produktionslinor som gör att vi kan växa i fabriken.

Tanken är att företagets befintliga produktionsanläggning blir en testanläggning.

– Vår testverksamhet behöver också växa, så då får vi en bra lokal för den på samma gång som vi placerar produktionen och logistiken i en egen hall.

När slutbesiktningen är klar i mars 2023 tar arbetet att installera produktionslinor vid. Några kommer företaget att lyfta över från dagens fabrik, några blir nya.

–Vi planerar flytten i minsta detalj då vi kommer att köra ganska hög volymer i vår befintliga produktionsanläggning samtidigt som vi bygger upp den nya fabriken och startar där parallellt med att släcka ner i den gamla, säger Magnus Landegren.

En intressant detalj är att elektrifiering och miljöhänsyn inte enbart omfattas av de produkter som företaget tillverkar, utan det genomsyrar hela satsningen. Det märks bland annat i att Inmotion valt att fabriken ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– Miljöcertifiering Silver är top-notch om man tittar på industri. Sen finns Guld, men dit är det väldigt få industrilokaler som kan nå.

Miljöcertifieringen innebär att byggnaden utformas med olika klimatbesparande åtgärder som ger poäng. Det har att göra med vilka material man använder att bygga med, men också att Inmotion exempelvis valt att installera bergvärmeanläggning och att företaget placerar solpaneler på taket.

– Effektberäkningen ger att solcellerna ska kunna stå för runt 50 procent av energibehovet i produktionen, konstaterar Martin Wennerblom.

Likaså planerar företaget att installera ett stort antal laddare för både bilar och cyklar intill fabriken – allt för att underlätta för pendling med elbil och elcykel.

– Jag tror att det är jätteviktigt för att vi ska kunna klara klimatomställningen och det kan vara en sådan faktor som gör att nya medarbetare söker sig hit. I framtiden tror jag att alla tar det för givet att denna typ av infrastruktur ska finnas.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

Idag har Inmotion cirka 200 anställda i Tyresö. På fem års sikt räknar företaget med att behöva anställa ytterligare 100 personer fördelat inom produktion, utveckling och projektledning.

Inmotion har även systerbolag i Kina och USA. I dagsläget tillverkar dessa endast produkter för lägre spänning, medan Tyresö även tillverkar produkter för högre spänning. Samtidigt är Kina stort på elektrifiering och flera av Inmotions lastbils- och busskunder har börjat slå sig in på den marknaden.

– När våra stora kunder börjar etablera sig där finns det chans för oss att kliva in på Kinamarknaden med det högspända segmentet så vi planerar att expandera och göra det vi gör här även där, säger Magnus Landegren.

Läs även: Inmotion pekar på trender

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)