JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Tianma: Välj skärmleverantör som bevisat sig
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Utbudet av standardskärmar hos stora och etablerade skärmtillverkare som Tianma omfattar oftast tusentals allmänna skärmmoduler i en rad olika standardstorlekar, bildformat, upplösningar, ljusstyrkor och andra parametrar. 

embex Ladda ner artikeln på 500 kbyte här (länk, pdf).
Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

Men vid särskilt extrema eller ovanliga driftsförhållanden, eller om slutproduktens design kräver att skärmen skiljer ut sig från mängden kan det vara önskvärt att skapa en anpassad skärm, som har utformats och tillverkats särskilt för det avsedda ändamålet, av en enda skärmtillverkare.

Beslutet att köpa in en anpassad skärm har omfattande kommersiella konsekvenser för relationen mellan kunden och skärmtillverkaren. Under större delen av utvecklingsfasen i ett projekt för anpassade skärmar prioriteras de tekniska frågorna av både kunden och skärmtillverkaren. Tyngdpunkten ligger självfallet på att säkerställa en bra fysisk passform, att uppfylla den avsedda användningens krav på ljusstyrka, upplösning och visningsvinkel, samt att skärmen ska tåla de särskilda driftsförhållanden som skärmen utformas för. 

När utvecklingsprocessen är avklarad och en anpassad skärm går till volymproduktion blir dock de kommersiella faktorerna aktuella. Relationen mellan kunden och leverantören blir ovillkorligen långvarig. Det är viktigt för kunden att den här relationen blir framgångsrik. 

Några få nyckelfaktorer avgör ofta om kunden är nöjd eller inte med relationen till tillverkaren av anpassade skärmar. Dessa faktorer är:
• användningstid och föråldrade produkter
• kvalitet och konsistens
• leverans och tillgänglighet
• kundservice och lokal närvaro

Användningstid och föråldrade produkter
En typisk produkts användningstid varierar mycket mellan olika marknadssegment: vissa framgångsrika konsumentprodukter finns bara på marknaden i mindre än 12 månader. Konstruktioner inom industri, medicin, bilindustri, militär och flygteknik kan ofta ha en mycket längre kommersiell livslängd, ibland upp till tio år eller mer. 

Om produktdesignen omfattar en anpassad skärm har kunden ingen alternativ leverantör, så skärmtillverkaren måste kunna stödja en fortsatt produktion av skärmen under hela den tid som produkten finns på marknaden. Den kommersiella livslängden, och skärmtillverkarens förmåga att stödja den, bör övervägas noggrant under inledningen av projektet. 

För att kunna erbjuda en långsiktig tillgänglighet bör skärmtillverkaren kunna visa upp en lång historik av ekonomisk stabilitet. Dessutom måste tillverkarens anläggningar vara tillräckligt flexibla för att kunna tillverka en rad olika skärmdesigner för flera olika kunder. Potentiella kunder ska också kunna utvärdera hur leverantören tidigare hanterat uppgiften att stödja lång livslängd för anpassade skärmar. Till exempel hade Tianma i USA i slutet av 2017 levererat en anpassad TFT-skärm till en stor tillverkare av kommersiella headset för IP-telefoni under mer än nio år. 

När en produkts kommersiella livslängd sträcker sig över mer än fem år är det vanligt att tillverkaren stöter på problem med att produkterna blir förlegade när tredjepartstillverkare av komponenter som används i den ursprungliga, anpassade konstruktionen slutar tillverka dessa delar, och livslängden tar slut. Kunden måste känna sig trygg i skärmtillverkarens rutiner för att i förväg kunna godkänna alternativa delar under utvecklingsstadiet eller modifiera skärmdesignen och produktionsverktygen vid behov under produktens livslängd. 

Kvalitet och konsistens
Under utvecklingsfasen för en anpassad skärm gör testningen och godkännandeprocessen för tekniska prover att kunden kan kontrollera att skärmtillverkarens fysiska framställning av konstruktionen har de förväntade mekaniska, optiska och elektriska egenskaperna. 

Men hur samstämmig kommer de produkter som levereras till kund att vara med de egenskaper och den prestanda som godkändes för de tekniska proverna? Och kommer kvaliteten på produktionsanläggningens leveranser att kunna upprätthållas under slutproduktens hela kommersiella livslängd? 

Det är en fråga om kvalitet. Och det är naturligtvis omöjligt att känna till svaret i förväg. Kunden måste lita på den utvalda skärmtillverkaren. 

Så vilka faktorer ska kunderna överväga när de ska besluta vilken skärmtillverkare som de ska skriva avtal med om att leverera anpassade skärmar? 

Förtroende och tillit är nära sammanlänkade koncept: skärmtillverkare kan bara arbeta upp ett välkänt och respekterat varu­märke när de under en lång tid har levererat högkvalitativa produkter till många kunder Det finns många skärmtillverkare, men bara en handfull välkända och betrodda märken. En tillverkare med ett känt varumärke har ett visst rykte att förlora. Vad har tillverkaren utan varumärke att förlora? 

En annan faktor som är värd att tänka på är var de olika komponenterna som skärmmodulen består av kommer ifrån. En anpassad TFT-skärmmodul är en komplicerad enhet som består av flera olika delar, bland annat en bakgrundslampa, glas, styrelektronik, eventuell pekskärm, gränssnitt, kontakter och hölje. Vissa skärmtillverkare, som Tianma, har egen produktion av det LCD-skärmglas som används i alla anpassade skärmar. Det gör att glaset är helt spårbart och kan kvalitetskontrolleras, vilket säkerställer att den optiska prestandan är konsistent mellan samtliga tillverkade enheter som levereras till kunderna. Kunderna kan därför vara säkra på att de känner till var glaset i skärmmodulerna kommer ifrån. 

Skärmleverantörer som monterar färdiga moduler kan däremot använda flera underleverantörer till sina skärmar, och därmed kan olika partier med produktionsenheter som levereras till en kund ha monterats med olika glaselement. Det kan orsaka inkonsistenser i optisk prestanda, kvalitet eller tillförlitlighet i ett parti med produktionsenheter. Tianma eliminerar denna risk för inkonsistens genom att använda sig av vertikalt integrerad drift. 

Leverans och tillgänglighet
Varje komponent som har en ensam leverantör, till exempel en anpassad skärm, utgör en risk i kundens leveranskedja. Vältajmade leveranser av de efterfrågade produktionsvolymerna av den aktuella delen är avgörande om kunden ska kunna upprätthålla produktionen av slutprodukten. 

På samma sätt som med kvalitet och konsistens går det inte att i förväg garantera att en skärmtillverkare kan upprätthålla konsistenta leveranser av beställda produktionsenheter. Än en gång bör därför kunden fråga sig: 
• Litar jag på att den här leverantören kan uppfylla sitt åtagande att leverera de volymer som behövs? 
• Vet jag tillräckligt mycket om leverantörens produktionsanläggningar för att vara säker på att denne kan möta den beräknade efterfrågan på produktionsenheter? 
• Visar leverantörens meriter på konsistenta leveranser av önskat antal enheter till andra kunder? 

Det är särskilt viktigt att undersöka blandningen av de slutprodukttyper som skärmtillverkaren stöder. Hemelektronikbranschen är det största enskilda marknadssegmentet för skärmtillverkare och alla stora skärmtillverkare arbetar för hemelektronikmärken. 

Men hemelektronikmarknaden är mycket rörlig och cyklisk, med höga toppar och djupa dalar i efterfrågan. I kontrast till detta har andra marknadssegment, som industri, bilindustri och medicin, en efterfrågan som är mycket mer jämnt fördelad över året, över verksamhetscykler och under produkters livslängd. 

En skärmtillverkare som endast levererar till hemelektronikmarknaden kan uppleva stora leveransproblem under vissa delar av året eller när efterfrågan på en viss slutprodukt rusar i höjden. Om skärmtillverkaren har en blandning av kunder från olika marknadssegment blir mönstret i efterfrågan mer stabilt och leder till en mer robust produktion som är enklare att beräkna och mer tillförlitlig för kunderna. 

Kundservice och lokal närvaro
Det kan uppstå en rad olika komplicerade problem under en anpassad produkts livslängd, något som endast kan lösas genom en bra relation mellan kund och leverantör. Variationer i efterfrågan på skärmenheter, föråldrade komponenter, designändringar, ändringar av tull- och skatteregler, debiterings- och betalningsarrangemang och många andra frågor måste hanteras så att båda parterna blir nöjda. 

Det understryker vikten av att det finns en tillit mellan leverantör och kund, en relation som i många fall upprätthålls genom personlig interaktion mellan skärmtillverkarens säljare och tekniska personal å ena sidan och kundens design- och produktionstekniker och inköpspersonal å den andra. 

Det innebär att det är till kundens fördel att köpa en anpassad skärm från en skärmtillverkare med stark lokal närvaro. Om det finns lokal försäljning och support kan kundens tekniker tala med skärmtillverkarens representanter på sitt eget språk och använda sin kunskap om lokala marknadsförhållanden, lokal lagstiftning och gällande affärsseder. 

Dessutom gäller säljavtal som slutits i kundens eget land oftast under kundens nationella lagar och rättsförfarande, så kunden eliminerar risken att bli indragen i rättstvister i ett annat land. 

Slutsats
Vid försäljning av anpassade skärmar finns det stor potential för en slutprodukts utseende och prestanda att skilja ut sig rejält från mängden. Möjligheterna till att anpassa storlek, form och optisk prestanda på inbyggda skärmar fortsätter att växa för varje år, när ny och förbättrad teknik för LCD, bakgrundsljus, skärmdrift och pekfunktioner kommer ut på marknaden. 

En grundlig undersökning av skärmtillverkaren i inledningen av ett anpassningsprojekt kan hjälpa till att säkerställa att relationen mellan leverantör och kund blir smidig och produktiv för båda parterna och att relationen kan upprätthållas under många år.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)