JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Cypress: WiFi för IoT-tillämpningar
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

I takt med att Internet of Things fortsätter att växa får allt fler utvecklare i uppgift att ansluta applikationer till Internet som aldrig varit uppkopplade förut. Det kan vara en knepig uppgift utan tidigare kunskap om trådlös kommunikation. Det är mycket enklare att använda en färdig moduler där alla nödvändiga komponenter redan finns på plats. Fortfarande kvarstår dock behovet av att integrera den trådlösa uppkopplingen med befintlig mjukvara.

embex Ladda ner artikeln på 500 kbyte här (länk, pdf).
Fler tekniska rapporter finns på etn.se/expert

Cypress utvecklingssystem kallat ­Wiced Wi-Fi har allt som behövs för att utvärdera och införa trådlös uppkoppling. Systemet innehåller ett utvärderingskort, programutvecklingssats (SDK) och integrerad utvecklingsmiljö (IDE). Det finns även ett antal partnerprodukter för prototyputveckling.

Cypress utvärderingskort har en Wicedmodul plus kretsar för programmering och buggfixar i modulen. 

Wiced SDK har en komplett uppsättning med programutvecklingsverktyg: 
•    Verktyg och OS-drivrutiner för att stödja utveckling i en Windowsmiljö 
•    Programvarustack, utvecklingsverktyg och demonstrationsapplikationer. 
•    ThreadX och FreeRTOS Real-Time-operativsystem (RTOS) och NetX/NetXDuo IPv4/IPv6 och LwIP IPv4 TCP/IP nätverks-stackimplementeringar. 
•    Inbäddade säkerhetsbibliotek, bland annat TLS & HTTPS 
•    En Wiced wifi-drivrutin och API 
•    Wiced applikationsramverk (WAF) 
•    Tillverkningstest och Iperf-applikationer för att göra det möjligt med tester av systemprestanda. 

Tabell 1 ger en översikt av toppnivåkatalogen för Wiced SDK.

För att illustrera hur man använder Wiced kommer vi att bygga en demoapplikation för Wicedmodulen BCM94343W_AVN på utvärderingskortet. Stegen kan variera något beroende på vilken modul och demo som byggs. Det medföljer instruktioner för hur man modifierar eller kopierar ett av versionsmålen för att matcha din hårdvaruplattform.

Sedan bifogas versionsmålet till alternativ för ”nedladdning” och ”körning”. Dessa alternativ förklarar verktygskedjan för att ladda ned den inbyggda programvaran och köra applikationen efter versionen är klar. Anslut sedan Avnets kort BCM94343W_AVN IoT till din dator och till utvärderingskortet.

För att verifiera att nödvändiga drivrutiner är installerade ska du gå till enhetshanteraren på din dator. Öppna portdelen och bekräfta att du ser “Wiced USB Serial Port (COM##)” där ## är ett nummer. Om du inte hittar den, ska du ladda ned drivrutinerna från ftdichip.com och installera. 

Du kan använda en seriell konfigurationsapplikation för att se spår och loggar från Wicedenheten. Om du exempelvis använder TeraTerm-applikationen (laddad i Startmenyn), starta först applikationen och när den är laddad, välj då “Seriell.” I alternativen i listrutan under ”Port” ska du välja Wiced Serial Port, och trycka på OK.

I provapplikationen kommer du att läsa av ljussensordata från startsatsen Avnet IoT och publicera ljussensordata till IBM:s IoT-moln Bluemix. Figur 3 visar meddelandeflödet i ett MQTT. Wicedenheten är utgivare och IBM Watson IoT är koordinatorn som tar emot meddelandena som publiceras och dirigerar dem till prenumeranter som har registrerat sig för samma ämne. En MQTT-klient kan registrera sig för meddelanden som publiceras om den känner till ämnet. I figur 4 är ämnet WICED4343W.

Ljussensorn sitter högst upp till höger på modulen.

Med Wiced SDK öppen, ska du navigera till demoprojektet bluemix_iot under demo och öppna filen wifi_config_dct.h.

Autentiseringsuppgifter för åtkomstpunkten tillhandahålls för att hårdvaran ska anslutas vid uppstart.
• Redigera “YOUR_AP_SSID” till “wiced”
• Redigera “YOUR_AP_PASSPHRASE” till “123456789”
• Spara ändringarna genom att trycka på Spara-ikonen högst upp eller med Ctrl+S. 

Nästa steg är att kompilera och ladda ned applikationen till hårdvaran. Skapa först ett nytt Skapa mål i SDK genom att höger­klicka på WICED-SDK i Skapa mål-fönstret (på höger sida av SDK). Ett pop-up-fönster visas. Klicka på ”New”. Fönstret Skapa mål kommer att öppnas. För demon, ska alla standardinställningar (kryssrutor) användas.

För att starta byggprocessen ska du dubbelklicka på målet du precis skapade. Konsolfönstret kommer att visa förloppet för versionen och nedladdningen. 

När versionen fungerar och laddats ned, övergå då till applikationen för den seriella konfigurationen (det vill säga TeraTerm). Du kommer att märka av omstarten av hårdvaran och lanseringen av applikationen bluemix_iot. Anteckna din enhets MAC ID i TeraTerm-loggarna.

Öppna nu din webbläsare på datorn. Du måste vara ansluten till internet för att fortsätta. Skriv in webbadressen https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/#/

Ange din enhets MAC ID i rutan för enhets-ID och tryck sedan på “Go”. Du bör nu se statusen för ljussensorn till enheten som publiceras för varje intervall. Försök täcka ljussensorn och var uppmärksam på förändringar på grafen.

I denna andra applikation kommer du att ansluta till sensorenheten Cypress 20737 över Bluetooth LE med hjälp av Avnets IoT-kort och publicera sensordata till IBM Blue­mix med MQTT. I denna uppgift kommer vi att ta vara på kombinationslösningen genom att ansluta BCM94343W_AVN till Wicedsensor över BLE och publicera sen­sordata till IBM Bluemix IoT-moln genom kombinationschippet. Eftersom data från gyrot och accelerometern ändras genom att flytta runt Wicedsensorn kan vi se den grafiska vyn över Bluemixpanelen.

För att starta byggprocessen ska du dubbelklicka på målet du skapade tidigare. Konsolfönstret kommer att visa förloppet för versionen och nedladdningsstatusen för din applikation. 

När versionen fungerar och laddats ned, övergå då till applikationen för den seriella konfigurationen (det vill säga TeraTerm). Du kommer att märka av omstarten av hård­varan och starten av applikationen ibm_bt_smartbridge. Anteckna IPv4-adressen och Klient-ID i TeraTerm-loggarna (se figuren till höger).

Det är viktigt att se till att din dator är ansluten till samma åtkomstpunkt som IoT-kortet. Vänta på meddelandet i TeraTerm-loggarna: “[HTTP] wiced_http_server_start”. När du har sett detta meddelande, då ska du starta webbläsaren på din dator och ange IP-adressen som du antecknat tidigare som URL. I figur 7 här intill är det “192.168.1.2”. Skärmen för SmartBridge-demoapplikationen ska visas. Detta är webbsidan som Avnet är värd för.

Aktivera Wicedsensorn med aktiveringsknappen som sitter på höger sida av sensorhårdvaran. Tryck sedan på knappen Hit eller Rescan på webbsidan. Systemet kommer nu att skanna efter BLE-enheter och visa vilka som hittats.

Från listan ansluter du till ”Wiced Sense Kit”. När anslutningen är gjord kommer du att se enheten tillagd till anslutningslistan på sidan för demoapplikationen Wiced SmartBridge. Tryck på knappen “Details” för att visa egenskaper och tjänster med sensorn.

Avnets IoT-startsats publicerar nu sen­sordata till IBM Bluemix. Öppna en webbläsare på din dator för att se publicerade data. Återigen måste din dator vara an­sluten till internet. Skriv in webbadressen https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/#/.

Ange din enhets MAC ID i rutan för enhets-ID och tryck sedan på “Go”. Du bör nu se att sensordata publiceras för varje intervall. Pröva att skaka på sensorn och se hur värdena ändras på grafen.

Utvecklingssystemet stöds av ett globalt nätverk med IoT-partners som har produktionsfärdiga och fullt certifierade moduler. Moduler finns tillgängliga med både interna och externa antenner tillsammans med ett antal digitala gränssnitt som QuadSPI, PWM, USB, SDIO, UART, I2C, I2S, USB och MII/RMIII Ethernet. Flera moduler har effektförstärkare för både 2,4 GHz och 5 GHz som uppfyller uteffektkraven för inbyggda system. Det finns också lågbrusförstärkare för bästa möjliga mottagarkänslighet och interna rf-switchar för sändning/mottagning vilket ytterligare sänker kostnaden och minskar kretskortsytan. Med flera antenner som tillval ges även möjlighet till förbättrad rf-prestanda i svåra miljöer. Amazon AWS, IBM Bluemix och andra molnplattformar stöds också för nyckelfärdiga lösningar.


 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)