JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
torsdag 2 december 2021 VECKA 48

Fordonsorganisationen SAE har publicerat ett diagram som pedagogiskt beskriver vad organisationens sex definitioner av självkörning faktiskt innebär. Nivåerna har varit en källa till missförstånd. 

Du ser diagrammet på bilden härintill. Klicka för en större bild!

SAE:s klassificeringsnivåer handlar inte om hur ”svår” bilens uppgift är, vilket är ett av många missförstånd, utan om hur ansvaret för olika köruppgifter är fördelat mellan personen i förarsätet och bilen. 

När bilen exempelvis själv rullar ut ur garaget kan man säga att den gör en kort men ändå komplett körning från A till B, vilket är en funktion på SAE-nivå 4. Automatisk nödbroms är förmodligen en svårare funktion att implementera, men SAE kategoriserar den bara som nivå 0.

En annan förvirrande faktor är att SAE handlar om ”normalkörning”. Funktioner som automatnödbroms är bra att ha, men ligger vid sidan av SAE-definitionerna. 

Något annat att hålla i huvudet är att SAE-definitionerna beskriver funktioner, inte fordon. Ett och samma fordon kan stödja samtliga nivåer från 0 till 5.

Du har tittat på det pedagogiska diagrammet härintill. Här följer nu Elektroniktidningens kanske ännu mer (!) pedagogiska beskrivning av SAE-nivåerna. 

Grunden är att det enligt SAE finns tre olika köruppgifter som alltid måste fullgöras: 

• att observera trafiken för att bestämma vad som är lämplig manövrering.
• att manövrera – svänga, bromsa, blinka, aktivera vindrutetorkare och så vidare.
• att övervaka att allt fungerar som avsett och att rädda situationen när så ej är fallet.

Med det i bakhuvudet kan de sex nivåerna beskrivas på följande sätt.

• Nivå 0: Bilen hjälper till med observerandet, exempelvis via en backkamera som varnar för kollision
• Nivå 1: Bilen hjälper till med manövrerandet, exempelvis håller hastigheten men låter föraren styra
• Nivå 2: Bilen tar över all manövrering, men människan måste övervaka och alltid vara beredd att omedelbart ta över
• Nivå 3–5: Personen i förarsätet kan helt koppla bort alla sina tankar från körningen.

Skillnaderna mellan nivåerna 3, 4, och 5 handlar om hur kvalificerad självkörningen är.

• Nivå 3: bilen kör själv på vissa sorters sträckor, som ”landsväg med filmarkering”, eller ”kötrafik under 50 km/h”.
• Nivå 4: bilen kör en hel resa från start till mål. 
• Nivå 5: bilen kan hantera alla typer av resor som en normal förare kan hantera.

Trafiksäkerhet är en fundamental faktor. Definitionerna handlar inte bara om vad bilen klarar av, utan om vad bilen klarar av på ett betryggande sätt. Det måste man ha i åtanke för att fullt ut förstå skillnaderna mellan nivåerna 2, 3 och 4. 

På nivå 2 måste personen i förarsätet ha en ständig beredskap att ta över. Hen måste alltid  i princip ha ögonen på vägen, en hand på ratten, en på signalhornet och foten ovanför bromspedalen.

På nivå 3 försvinner den beredskapen helt. Människan kan läsa tidningen, tala i telefon eller titta på film.

Jo, människan måste kunna ta över ratten här också, men det kommer aldrig som en överraskning. Bilen kommer under lugna former påminna människan om att det är hens tur att köra. Människa och bil turas om, som när två människor turas om. Andraföraren i passagerarsätet behöver inte ha beredskap för att plötslig att kasta sig in och ta över ratten. 

Däremot kan du inte tacka nej när en nivå 3-bil ber dig ta över ratten. Om du vägrar eller är oförmögen uppstår en trafikfarlig situation. 

Om till exempel bilkön löses upp, kan bilen vägra köra vidare. Tackar du nej kommer bilen att stanna eller möjligen rulla ut på vägrenen och sätta på varningsblinkers. Oavsett vilket, uppstår en riskabel trafiksituation.

Du kan till exempel inte ha alkohol i blodet under nivå 3-körning. Och – vilket är en viktig poäng som Volvo uppmärksammat – du kan inte vara yrvaken, för då är du ingen bra förare. 

Under nivå 4-körning kan du däremot som andraförare vara onykter. När bilen nått fram till sin förutbestämda destination uppsöker den en parkeringsplats. Eller kanske erbjuder den dig att ta över ratten. Men då kan du alltid riskfritt tacka nej, kanske för att sova vidare en stund. Den kommer inte att stanna mitt på vägen. 

Nu när du känner till definitionerna kan du förstås grubbla över om de verkligen är implementerbara, men det är en annan fråga.

Ytterligare en annan sak att tänka på är att det här vad SAE vill att definitionerna ska betyda. Precis som när det gäller 3G, 4G och 5G kan vi utgå från att tillverkarna kommer att glida omkring mellan definitionerna i marknadsföringssyfte. Det är nog inte alltid det handlar om missförstånd när tillverkarna sätter fel etikett på sina fordon.

MER LÄSNING: