JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF
StickkprovI endast ett av tio stickprov hade Tele2:s och Telenors mobilnät den täckning som deras täckningskartor utlovade. Den verkliga täckningen var sämre, eller betydligt sämre. De pinsamma siffrorna presenterades av myndigheten PTS i somras. Elektroniktidningen berättar hur mätningen gick till.
SÅ GJORDE PTS STICKPROVEN
Fyra telefoner av märket Samsung Galaxy S3 utrustades med Sim-kort från respektive operatör och transporterades i promenadtempo utefter tio stycken mätsträckor på mellan 1,5 och 7 km vid olika orter runtom i landet.

Mottagen signalnivå loggades varannan sekund av programvara i telefonerna. Mätvärdena gav en skattning av antalet bitfel i GSM-mottagningen och signal-brusförhållandet i UMTS- mottagningen (Tre använder UMTS för tal och övriga operatörer GSM) vilket i sin tur gav ett mått på talkvaliteten.

Utsignalen från mobilen mättes inte. PTS antar att den ligger i balans med den mottagna signalen.

PTS delade upp sträckan i 10 x 10-metersrutor och godkände rutor med en genomsnittlig signalnivå över –99 dBm för GSM och över –112 dBm för UMTS. Detta ska enligt PTS ungefär motsvara en rimlig talkvalitet.

Metoden bygger på samma formler som mobilstandardorganisationerna använder för att definiera minimikrav på nät och mobiler.

PTS tror att dess definition av täckning är generös och snarast överskattar upplevd täckning.

Smartmobiler – som PTS använde – har typiskt sämre mottagning än äldre mobiler. Men det är smartmobiler som abonnenterna använder idag så det är dem som kartorna borde återspegla, enligt PTS.

I en separat tabell adderar PTS simulerad kroppsdämpning på 5 dB. Detta får alla operatörer att framstå i ännu sämre dager.

Utom möjligen Telia, där effekten istället huvudsakligen blir att några av de områden som Telias kartor underskattade istället sänks till att ”bara” vara korrekta.

Klicka för testresultat i större bild!
Stickkprov
Tele2 ber om ursäkt.

– Vi beklagar att våra täckningskartor på vissa ställen skildrat vår täckning i 2G-nätet felaktigt, säger Björn Lindberg, chef för Mobile Radio påTele2.

Björn Lindbergs förklaring är att kartan är framtagen för äldre telefoner som har bättre radioegenskaper än nya smarttelefoner. Det här är vad de flesta tror, även PTS, som presenterade misstankar om detta redan innan undersökningen gjordes.

Operatören Tres mätresultat var kaotiska – ibland mycket sämre och ibland mycket bättre än täckningskartan. PTS spekulerar att Tre kanske byggt basstationer utan att uppdatera kartan, eller haft tekniska fel.

Tre har själv ett annat försvar – att kunden läser kartan fel.

– Vi tycker att vi är väldigt tydliga med att kartan bygger på en teoretisk beräkning av utomhustäckning och vi listar en rad olika faktorer som kan påverka faktisk täckning, säger Erik Hörnfeldt, pressansvarig på Tre.

Telenor säger sig inte medvetet överdriva och hävdar att kartan baseras på genomsnitt.

– För vissa telefoner kommer kartan att överskatta täckningen något, som i fallet med PTS stickprov, och i andra fall underskatta täckningen, säger Alexandra Carlsson, pressansvarig på Telenor.

Något som undergräver Tres och Telenors försvar är att det var en operatör i PTS test som faktiskt fick godkänt – Telias kartor stämde med verkligheten. Den hade vissa lokala överdrifter men de balanserades av ännu större underskattningar.

PTS hade kort tid på sig för att utföra mätningen. Så resultaten bygger på ett fåtal stickprov. Den totala täckningen går enligt PTS inte att skatta från siffrorna.

– Platserna för stickproven är valda så att alla operatörer ligger i utkanten av sitt täckningsområde. Därför säger mätningarna ingenting om den generella täckningsnivån, säger Christian Höglund, projektledare på PTS.

Testet mäter alltså ärligheten i kartorna, inte vem som har bäst täckning.

Om man trots detta skulle skärskåda mätresultaten på de uppmätta sträckorna, ser man att Tre, Telenor och Tele2 gör anspråk på mycket bättre täckning än Telia. I verkligheten visar sig Telia och Tre ha ungefär lika stor täckning i dessa områden, och Telenor och Tele2 klart minst.

Orsaken till att PTS tog sig en sommartripp till Arvidsjaur, Garphyttan och andra delar av landets periferi, var att regeringen bett om det. Den tar just nu flera initiativ kring mobilnäten. Rådande täckning ska undersökas och planerade utbyggnader kartläggas.

Dessutom vill man se en obligatorisk märkning av radiokvaliteten på mobiltelefoner – se artikeln nedan.

IT- och energiminister Anna- Karin Hatt hävdar att operatörerna i Sverige har mycket goda villkor jämfört med Europa.

– Nu måste de leva upp till det och se till att åtgärda de problem många konsumenter möter i sin vardag, sade Anna-Karin Hatt i somras.

MOBILER KAN FÅ KVALITETSSTÄMPEL

I andra änden av täckningsekvationen är det mobiltillverkarna som slarvar med att ge sina produkter bra radioegenskaper. Här skulle en kvalitetsmärkning av mobiler kunna göra skillnad.

EU borde kräva att mobiler deklarerar kvaliteten på sin radiomottagning. Det sade Nordens och Baltikums teleministrar efter ett möte i somras.

De skiljer sig enligt tester stort både vad gäller datatakt, mottagarkänslighet och sändareffekt. Skillnaden ligger i hela konstruktionen – sändare, mottagare, processor, mjukvara – många länkar kan brista.

Mätningar på mobiler görs redan av flera olika intressenter. Tillverkare mäter under utvecklingen. Och mobiloperatörer gör mätningar på telefoner innan de tar in dem i sitt utbud, om inte annat eftersom dåliga mobiler ökar belastningen i nätet.

Att skapa en rättvis EU-omfattande mätning skulle vara en utmaning, enligt Kjell Olovsson, vd på Bluetest, som tillverkar utrustning för radiomätning.

Kjell Olovsson– Det är många faktorer som spelar in.

Operatörerna använder olika frekvenser, och mobilerna kan mycket väl vara olika bra på dem.

Ett annan frågeställning är om man ska mäta på landsort eller i stad? En telefon med flera antenner (mimo) fungerar bättre där det finns flera basstationer inom avstånd, det vill säga i stadsmiljö.

– Standardorganisationen 3GPP sitter just nu och diskuterar hur man ska göra mimotestning. Man är inte färdig med metoderna.

Trots utmaningarna tror Bluetest på idén.

– Inget är omöjligt, det största problemet är kanske att komma överens, skrattar Kjell Olovsson.
Konsumenter och kommuner hade under våren larmat i media för dålig täckning på både fast och mobil telefoni på landsorten.

PTS stickprov har nu bekräftat dessa larm. Efter rapporten har PTS och Konsumentverket fått i uppdrag att fundera över om det kan behövs stärkt lagstiftning eller övervakning.

Felaktiga täckningskartor strider mot Marknadsföringslagen och mot Lagen om elektronisk kommunikation. Den förra säger att man inte får ljuga och den senare att tjänstens kvalitet ska beskrivas tydligt på webben.

PTS rapport utmynnar i två råd till operatörerna: skapa realistiska kartor och ge bättre information om vad de visar.

Tele2 och Telenor tar till sig råden.

–Vi har inlett ett arbete för att anpassa täckningskartorna så att de tar hänsyn till nyare smartphones. Vi har även uppdaterat och förtydligat informationen på hemsidan, och vi visar även placeringen på våra basstationer, säger Tele2:s Björn Lindberg.

– Vi arbetar för att se hur vi kan förbättra kartan så att den tar hänsyn till olika telefoners mottagningsförmåga, säger Telenors Alexandra Carlsson.

Tre passar bollen tillbaka till PTS.

– Eftersom branschen inte lyckats komma överens om ett enhetligt sätt att visa täckning tycker vi det är bra om PTS tar fram ett sådant förslag, säger Erik Hörnfeldt.

–Det är ett komplext område och det är inte självklart hur en karta över verklig täckning ska se ut.

PTS mätte också nätens datatakter genom att ladda hem filer.

Här bluffade samtliga operatörer. Abonnenterna får inte alls de nedladdningstakter som utlovas.

I endast en fjärdedel av mätningarna nådde mobilens genomsnittliga datatakt upp till den nivå som operatören utlovade. Oftast nådde inte ens maxdatatakten dit.

Löften om LTE-datatakter på 80 eller 30 Mbit/s var särskilt svåra att komma i närheten av. Exempelvis var den högsta snittakten bara 34 Mbit/s där 80 Mbit/s utlovades. Den högsta maxtakt som mättes upp var 71 Mbit/s.

PTS har inte detaljkoll på täckningen för mobildata.

–Utöver EDGE/GPRS har vi inte exakta siffror eftersom utbyggnaden av 800 MHz går snabbt och vi inte har uppgifter om den. Men operatörernas täckning för 3G-näten ligger på cirka 50 procent av landets yta, säger Christian Höglund.

Den renodlade mobildataoperatören Net1 – som kör USA-standarden CDMA2000 i det gamla 450 MHz-området – täcker 90 procent av landets yta.

PTS nätmätningar har på sistone fått konkurrens. Smarttelefon-appar som exempelvis Opensignal, mäter och rapporterar täckning till kartor på webben.

Kommunerna Borås, Tranemo och Ulricehamn använder en sådan app för att värdera operatörer inför en upphandling. Telefonerna följer med sopbilar, som ju når överallt.

Resultaten ska därefter användas för att kontrollera att den vinnande operatören lever upp till sina täckningslöften.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus