JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. "Hella" kan ta vid efter Yotta

"Hella" kan ta vid efter Yotta

Över 35 000 personer har anslutit sig till en Facebooksida som vill göra "Hella" till officiellt prefix för 1027. Huruvida förslaget tilltalar Bureau International des Poids et Mesures, den instans som ansvarar för SI-enheterna, är ännu en öppen fråga.
Mega, Giga och Tera är för de flesta någorlunda bekanta prefix för fysikaliska enheter, och många har också lärt sig att därefter kommer Peta, Exa, Zetta och Yotta. Men för högre tal än så finns ännu inget prefix bestämt. Yotta står för 1024, men i takt med att forskningen gör framsteg behövs något som definierar 1027.

En grupp på University of California, under ledning av Austin Sendek, har lanserat "Hella" som förslag på lämpligt prefix. Gruppen har på kort tid fått över 35 000 fans på sin Facebooksida, och har dessutom öppnat en nätbutik där det går att köpa T-shirts och annat kampanjmaterial.

Enligt gruppens manifest, som är publicerat på Facebooksidan, är "Hella" ett allmänt förekommande slanguttryck i norra Kalifornien för "väldigt mycket", som i "there are hella stars out tonight". Och man menar att norra Kalifornien, med alla sina universitet och sin starka vetenskapskultur, borde kunna vara värdigt hedern att få ge namn åt detta prefix.

Någon reaktion har ännu inte inkommit från Bureau Internatioal des Poids et Mesures, internationella byrån för vikt och mått, den myndighet som dikterar SI-systemet.

Gruppen menar att Hella redan är praktiskt användbart i många sammanhang, exempelvis för att uttrycka solens effekt, avstånd mellan galaxer eller antal atomer. Solen avger sålunda 0,3 "hellawatt" energi, vilket gruppen menar är enklare att uttrycka än 300 yottawatt. I 20 kg absolut rent kol-12 finns 1 "hellaatomer", vilket förstås kan vara enklare att hålla koll på än 1000 yottaatomer.

Andra relevanta mätetal – enligt rörensens "officiella" t-shirt – är jordens massa (6 hellagram), Jupiters volym (1,4 hellaliter), universums diameter (1,47 hellameter) och antalet atomer i människokroppen - cirka 7 hellaatomer.

Oavsett vad som blir resultatet av gruppens lobbyarbete så är det helt klart snart dags att definiera några högre ordningens prefix. Mega, Giga och Tera togs in i standarden 1960. Peta och Exa kom 1975, och 1991 var det dags för Zetta och Yotta. Kanske kan 2010 bli Hellas år.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)