JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Dosan som spelar in hjärtats rytm

Dosan som spelar in hjärtats rytm

Genom att mäta potentialskillnaden mellan tummarna går det i många fall att förhindra stroke. Det har Zenicor tagit fasta på då företaget utvecklat en handhållen EKG-mätare tillsammans med Karolinska institutet och Prevas.
Zenicor Medical Systems
Ort: Stockholm
Startår: 2003
Produkt: Mobil EKG-mätare
Antal anställda: 6
Förra året släppte Zenicor sin andra EKG-generation, Zenicor EKG-2. Likt den tidigare handlar det om en liten apparat – stor som en spelmobil – som registrerar spänningsskillnaden i millivolt mellan tummarna på en person.

– Potentialskillnaden mellan olika delar av kroppen ger en bild av hur hjärtat arbetar. Längst ut på respektive armar är en av de klassiska mätpunkterna för att upptäcka hjärtarytmier, förklarar Mats Palerius, vd på Zenicor.

Skickar data med GPRS
Zenicors tum-EKG säljs enbart till sjukhus men används i hemmiljö för att dels diagnostisera hjärtrytmrubbningar, dels hitta förmaksflimmer som har en dokumenterad koppling till stroke (propp i hjärnan). Varje dag får 16 personer i Sverige stroke på grund av förmaksflimmer. Om man upptäcker flimret i tid kan stroke förebyggas i 50–70 procent av fallen.

– Eftersom vår EKG-mätare ska kunna användas av alla måste den var väldigt enkel att hantera. I den nya generationen har vi byggt in en mobiltelefon som gör att man direkt kan skicka mätdata vidare för analys.

Tanken är att patienten ska mäta sitt EKG regelbundet under några veckor. Efter att tummarna placeras på apparatens elektroder tar mätning 30 sekunder. Därefter förstärks, filtreras och AD-omvandlas signalen för att sedan lagras på ett minneskort i den handhållna enheten. När mätningen är klar skickas data via GPRS till en databas där informationen lagras.

– Om man skulle befinna sig någonstans där mobilnätet inte har täckning eller fungerar för tillfället kan den handhållna enheten lagra upp till 200 mätningar.

Alla analyser görs i efterhand

När en läkare eller sköterska ska titta på en EKG-kurva loggar han eller hon bara in till databasen via Internet. All signalbehandling och alla analyser görs i databasen. Det innebär dels att den handhålla enheten kan hållas väldigt enkel, dels att en mängd olika analyser kan göras i efterhand.

– Idag anser vi att hårdvaran är färdigutvecklad. Däremot pågår kontinuerligt utvecklingsarbete när det gäller nya funktioner i databasen, säger Mats Palerius.

För tillfället används Zenicors EKG på över 150 kliniker, främst i Sverige, Norge och Finland, men även i Danmark, Tyskland och Österrike där produkten lanserats under året. Varje klinik har mellan fem och tio mätenheter som alla tillverkats av kontaktstillverkaren Orbit One i Kalix.

– Vi ser en enorm tillväxt. Bara i år har vi vuxit med 70 procent, säger Mats Palerius.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)