JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Patientens hjärna styr ventilatorn

Patientens hjärna styr ventilatorn

Vid vissa sjukdomar behöver man ta hjälp av en maskin för att hålla andningen igång. Respiratorn eller ventilatorn som det egentligen heter, har en lång tradition i Sverige och idag förs stafettpinnen vidare av Maquet Critical Care som ingår i Getingekoncernen.
Maquet Critical Care, ingår i Getingekoncernen
Ort: Solna, Stockholm
Antal anställda: 450 varav 150 utvecklingsingenjörer
Tidigare namn: Elema, och Siemens Elema. Sedan 2003 Maquet
Läge: utvecklar, slutmonterar, testar och säljer ventilatorer och anestesiprodukter
De de första ventilatorerna var ganska primitiva och rent mekaniska. Den så kallade järnlungan utvecklades redan på 20-talet för att hjälpa poliopatienter. Idag har elektroniken tagit över och en modern ventilator från Maquet har över en miljon rader kod som ser till att luftflödet anpassas till patientens behov.

– Vi var först med servoventilatorer där man känner av och reglerar tryck och flöde, säger Ulf Andersson som är utvecklingschef på Maquet Critical Care.

Ett problem med ventilatorer är att det kan uppstå luftläckage. Det gäller särskilt om luften förs in via en mask som placeras över patientens ansikte, men även när en tub förs ned i luftstrupen. Maskinen kan då i värsta fall hamna i motfas med patienten.

Lyssnar på diafragman
Maquet Critical Care låter därför patientens hjärna styra luftflödet.

– Hjärnan känner av koldioxidhalten i blodet och skickar en signal till diafragman när det är dags att ta ett andetag, säger Ulf Andersson.

Diafragman är den muskel som sköter andningen och Maquet har utvecklat en speciell sensor som förs in genom näsan och ned i svalget till matsäcken, så nära diafragman man kan komma på ett enkelt sätt. Sen­sorn plockar upp den lågfrekventa, elektriska signalen från diafragman och låter den styra ventilatorn. Förutom att känna av när det är dags att andas kan man också se hur djupt andetag hjärnan vill att kroppen ska ta.

Företaget har döpt tekniken till NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assist).

– Signalen är väldigt svag så vi har utvecklat signalbehandling för att vaska fram den. Bland annat måste man sortera bort EKG:et som är mycket starkt, säger Ulf Andersson.

Läkaren kan dock fortfarande välja att reglera tryck eller flöde på traditionellt sätt om det bedöms vara bättre.

Tillverkar i egen regi

Komponenter och algoritmer från ventilatorn finns också i företagets anestesiprodukter, det som lekmän kallar narkosapparater. Apparaterna används för att söva patienter och ta bort smärtan under operationer.

– Även där ligger vi i framkant. Genom att bland annat eliminera rörliga delar i den så kallade andningskretsen har vi fått väldigt bra ventilationspre­standa. Dessutom har vi utvecklat vad man skulle kunna kalla en elektronisk förgasare som går att styra väldigt snabbt, säger Ulf Andersson.

”Förgasaren” tillför de ämnen som söver och bedövar patienten, ämnen som blandas med den luft som förs ned i lungorna.

Även om mekanik och elektronik kommer från underleverantörer slutmonteras och testas produkterna av Maquet i Solna.

– Ett skäl är de regulatoriska krav som finns. Det är ett omfattande arbete att certifiera enligt olika länders medicinteknikstandarder och vem som helst klarar inte det.

Jämfört med telekomvärlden finns inte motsvarande övergripande standarder för medicintekniska produkter. Även om EU är harmoniserat har länder i övriga världen ofta egna standarder och särskilt USA är känt för sina rigorösa regler.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)