JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Arne blir vicerektor för KTHs forskning

Arne blir vicerektor för KTHs forskning

Arne Johansson, ny vicerektor för forskning på KTH, ser som sin uppgift att ta högskolan ytterligare några kliv uppåt på de internationella rankinglistorna. För det måste den totala akademiska kvaliteten vässas, menar han.
– Vi borde kunna nå ännu bättre resultat inom vetenskaplig publicering och att stärka kvalitetsnivån på fler forskningsområden. Även inom den tillämpande forskningen är en nivåhöjning viktig, inte minst för att vi ska kunna förse näringslivet med spetskvalitet, säger Arne Johansson, professor i mekanik, som nu tar ett bredare grepp om KTHs forskningsstrategi.

En av de uppgifter som han ser som viktigast framöver är att skapa fler externa samarbeten och att locka tunga finansiärer att satsa på KTH.

– Det kan gälla hur vi organiserar oss i en ansökningsprocess, men det är också viktigt att KTH främjar ett klimat som triggar forskare inom olika områden att samarbeta med varandra, säger han.

Arne Johansson har mångårig erfarenhet av forskningsstrategier. Han har suttit i ledande positioner hos forskningsfinansiärer som Wallenbergstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskapsrådet (VR). Hos VR har han bland annat varit huvudsekreterare för ämnesområdet för naturvetenskap och teknikvetenskap under sex år. För några år sedan satt han dessutom som samordnare för finansiärerna i regeringens storsatsning på strategiska forskningsområden.
MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus